Söktermen en har 28 resultat
SV Svenska NL Holländska
en (o) [grundtal] een (o) {m} [grundtal]
en (pronoun determiner) [one] ge (pronoun determiner) [one]
en (o) [opersonlig] men (o) [opersonlig]
en (pronoun determiner) [one] men (pronoun determiner) [one]
en (a) [indefinit determinant] één (a) {n} [indefinit determinant]
SV Svenska NL Holländska
en (a) [grundtal] één (a) {n} [grundtal]
en (a) [allmän] één (a) {n} [allmän]
en (a) [indefinit determinant] een of ander (a) [indefinit determinant]
en (a) [grundtal] een of ander (a) [grundtal]
en (a) [allmän] een of ander (a) [allmän]
en (o) [obestämd artikel] een (o) {m} [obestämd artikel]
en (conj n prep) [indefinite article] een (conj n prep) {m} [indefinite article]
en (a) [indefinit determinant] een (a) {m} [indefinit determinant]
en (a) [allmän] enig (a) [allmän]
en (a) [grundtal] een (a) {m} [grundtal]
en (a) [allmän] een (a) {m} [allmän]
en (a) [indefinit determinant] één of andere (a) [indefinit determinant]
en (a) [grundtal] één of andere (a) [grundtal]
en (a) [allmän] één of andere (a) [allmän]
en (a) [indefinit determinant] een zekere (a) [indefinit determinant]
en (a) [grundtal] een zekere (a) [grundtal]
en (a) [allmän] een zekere (a) [allmän]
en (pronoun determiner) [one] u (pronoun determiner) [one]
en (pronoun determiner) [one] je (pronoun determiner) [one]
en (a) [indefinit determinant] enig (a) [indefinit determinant]
en (a) [grundtal] enig (a) [grundtal]
SV Synonymer för en NL Översättningar
de [folk] die
jag [folk] n ek
man [folk] (u jou
NL Holländska SV Svenska
en (o) [voegwoord] och (o) [voegwoord]
en (adv) [used to ask someone to consider something or someone that they have apparently not considered] och...då (adv) [used to ask someone to consider something or someone that they have apparently not considered] (adv)