Söktermen exakt har 74 resultat
SV Svenska NL Holländska
exakt (o) [just] precies (o) [just]
exakt (o) [interjektion] streng (o) {m} [interjektion]
exakt (o) [bestämning] streng (o) {m} [bestämning]
exakt (o) [arbete] streng (o) {m} [arbete]
exakt (o) [allmän] streng (o) {m} [allmän]
SV Svenska NL Holländska
exakt (o) [tid] precies (o) [tid]
exakt (adv int) [signifying agreement or recognition] precies (adv int) [signifying agreement or recognition]
exakt (adj v) [precisely agreeing] precies (adj v) [precisely agreeing]
exakt (a) [precis] precies (a) [precis]
exakt (a) [noggrann] precies (a) [noggrann]
exakt (o) [just] streng (o) {m} [just]
exakt (o) [interjektion] precies (o) [interjektion]
exakt (adv int) [in an exact manner] precies (adv int) [in an exact manner]
exakt (o) [bestämning] precies (o) [bestämning]
exakt (o) [arbete] precies (o) [arbete]
exakt (a) [arbete] precies (a) [arbete]
exakt (o) [allmän] precies (o) [allmän]
exakt (o) [tid] exact (o) [tid]
exakt (adj v) [precisely agreeing] exact (adj v) [precisely agreeing]
exakt (a) [arbete] in detail (a) [arbete]
exakt (a) [exemplar] getrouw (a) [exemplar]
exakt (o) [tid] stipt (o) [tid]
exakt (o) [tid] prompt (o) [tid]
exakt (a) [precis] in detail (a) [precis]
exakt (o) [just] in detail (o) [just]
exakt (o) [interjektion] in detail (o) [interjektion]
exakt (o) [bestämning] in detail (o) [bestämning]
exakt (o) [arbete] in detail (o) [arbete]
exakt (a) [precis] exact (a) [precis]
exakt (o) [allmän] in detail (o) [allmän]
exakt (a) [precis] strikt (a) [precis]
exakt (a) [noggrann] strikt (a) [noggrann]
exakt (o) [just] strikt (o) [just]
exakt (o) [interjektion] strikt (o) [interjektion]
exakt (o) [bestämning] strikt (o) [bestämning]
exakt (o) [arbete] strikt (o) [arbete]
exakt (o) [allmän] strikt (o) [allmän]
exakt (o) [interjektion] juist (o) [interjektion]
exakt (a) [arbete] nauwkeurig (a) [arbete]
exakt (o) [allmän] nauwkeurig (o) [allmän]
exakt (a) [precis] accuraat (a) [precis]
exakt (a) [exemplar] accuraat (a) [exemplar]
exakt (o) [arbete] accuraat (o) [arbete]
exakt (a) [arbete] accuraat (a) [arbete]
exakt (a) [precis] juist (a) [precis]
exakt (a) [noggrann] juist (a) [noggrann]
exakt (o) [just] juist (o) [just]
exakt (o) [arbete] nauwkeurig (o) [arbete]
exakt (o) [bestämning] juist (o) [bestämning]
exakt (o) [arbete] juist (o) [arbete]
exakt (a) [arbete] juist (a) [arbete]
exakt (o) [allmän] juist (o) [allmän]
exakt (o) [just] inderdaad (o) [just]
exakt (o) [interjektion] inderdaad (o) [interjektion]
exakt (o) [bestämning] inderdaad (o) [bestämning]
exakt (o) [arbete] inderdaad (o) [arbete]
exakt (o) [allmän] exact (o) [allmän]
exakt (a) [noggrann] exact (a) [noggrann]
exakt (o) [just] exact (o) [just]
exakt (o) [interjektion] exact (o) [interjektion]
exakt (adv int) [in an exact manner] exact (adv int) [in an exact manner]
exakt (a) [exemplar] exact (a) [exemplar]
exakt (o) [bestämning] exact (o) [bestämning]
exakt (o) [arbete] exact (o) [arbete]
exakt (a) [arbete] exact (a) [arbete]
exakt (o) [allmän] inderdaad (o) [allmän]
exakt (a) [precis] nauwgezet (a) [precis]
exakt (a) [noggrann] nauwgezet (a) [noggrann]
exakt (o) [arbete] nauwgezet (o) [arbete]
exakt (a) [arbete] nauwgezet (a) [arbete]
exakt (a) [precis] nauwkeurig (a) [precis]
exakt (o) [just] nauwkeurig (o) [just]
exakt (o) [interjektion] nauwkeurig (o) [interjektion]
exakt (o) [bestämning] nauwkeurig (o) [bestämning]