Söktermen fånga har 28 resultat
SV Svenska NL Holländska
fånga (v) [djur]
 • fångad
vangen (v) {n} [djur]
 • gevangen
 • vangt
 • vangen
 • ving
 • vingen
fånga (v) [djur]
 • fångad
omstrikken (v) [djur]
 • omgestrikt
 • strikken om
 • strikt om
 • strikte om
 • strikten om
fånga (v) [djur] in een net vangen (v) [djur]
fånga (v) [djur] in de val laten lopen (v) [djur]
fånga (v) [brott] in de val laten lopen (v) [brott]
SV Svenska NL Holländska
fånga (v) [djur] in een val vangen (v) [djur]
fånga (v) [brott] in een val vangen (v) [brott]
fånga (v) [djur]
 • fångad
strikken (v) [djur]
 • gestrikt
 • strikken
 • strikt
 • strikten
 • strikte
fånga (v) [brott]
 • fångad
strikken (v) [brott]
 • gestrikt
 • strikken
 • strikt
 • strikten
 • strikte
fånga (v) [djur]
 • fångad
verstrikken (v) [djur]
 • verstrikt
 • verstrikken
 • verstrikt
 • verstrikten
 • verstrikte
fånga (v) [brott]
 • fångad
verstrikken (v) [brott]
 • verstrikt
 • verstrikken
 • verstrikt
 • verstrikten
 • verstrikte
fånga (n v) [to intercept an object in the air etc.]
 • fångad
vangen (n v) {n} [to intercept an object in the air etc.]
 • gevangen
 • vangt
 • vangen
 • ving
 • vingen
fånga (v) [grab]
 • fångad
vangen (v) {n} [grab]
 • gevangen
 • vangt
 • vangen
 • ving
 • vingen
fånga (v) [föremål]
 • fångad
vangen (v) {n} [föremål]
 • gevangen
 • vangt
 • vangen
 • ving
 • vingen
fånga (v) [uppmärksamhet]
 • fångad
prikkelen (v) [uppmärksamhet]
 • geprikkeld
 • prikkelt
 • prikkelen
 • prikkelden
 • prikkelde
fånga (v) [brott]
 • fångad
vangen (v) {n} [brott]
 • gevangen
 • vangt
 • vangen
 • ving
 • vingen
fånga (v) [grab]
 • fångad
grijpen (v) [grab]
 • gegrepen
 • grijpt
 • grijpen
 • grepen
 • greep
fånga (v) [djur]
 • fångad
grijpen (v) [djur]
 • gegrepen
 • grijpt
 • grijpen
 • grepen
 • greep
fånga (v) [brott]
 • fångad
grijpen (v) [brott]
 • gegrepen
 • grijpt
 • grijpen
 • grepen
 • greep
fånga (v) [djur]
 • fångad
betrappen (v) [djur]
 • betrapt
 • betrapt
 • betrappen
 • betrapten
 • betrapte
fånga (v) [brott]
 • fångad
betrappen (v) [brott]
 • betrapt
 • betrapt
 • betrappen
 • betrapten
 • betrapte
fånga (v) [föremål]
 • fångad
opvangen (v) [föremål]
 • opgevangen
 • vangen op
 • vangt op
 • vingen op
 • ving op
fånga (v) [uppmärksamhet]
 • fångad
trekken (v) {n} [uppmärksamhet]
 • getrokken
 • trekt
 • trekken
 • trok
 • trokken
fånga (v) [grab]
 • fångad
pakken (v) [grab]
 • gepakt
 • pakt
 • pakken
 • pakte
 • pakten
fånga (v) [föremål]
 • fångad
pakken (v) [föremål]
 • gepakt
 • pakt
 • pakken
 • pakte
 • pakten
fånga (v) [djur]
 • fångad
snappen (v) [djur]
 • gesnapt
 • snapt
 • snappen
 • snapte
 • snapten
fånga (v) [brott]
 • fångad
snappen (v) [brott]
 • gesnapt
 • snapt
 • snappen
 • snapte
 • snapten
fånga (v) [uppmärksamhet]
 • fångad
wekken (v) [uppmärksamhet]
 • gewekt
 • wekt
 • wekken
 • wekte
 • wekten
SV Synonymer för fånga NL Översättningar
glädja [behaga] làm ơn
tillfredsställa [behaga] làm ơn
gripa [förtrolla] nắm
behaga [dra till sig] làm ơn
ta [fatta] lấy (v n)
tända [tjusa] nhóm