Söktermen förrädare har 11 resultat
SV Svenska NL Holländska
förrädare (n) [someone who betrays] (u) verklikker (n) {m} [someone who betrays]
förrädare (n) [someone who betrays] (u) klikspaan (n) {m} [someone who betrays]
förrädare (n) [someone who betrays] (u) verrader (n) {m} [someone who betrays]
förrädare (n) [someone who betrays] (u) judas (n) [someone who betrays]
förrädare (n v adj) [a betrayer] (u) trouweloze (n v adj) [a betrayer]
SV Svenska NL Holländska
förrädare (n) [someone who betrays] (u) aanbrenger (n) [someone who betrays] (n)
förrädare (n) [someone who betrays] (u) aangever (n) [someone who betrays] (n)
förrädare (n) [someone who betrays] (u) klikker (n) [someone who betrays] (n)
förrädare (n) [someone who betrays] (u) sycofant (n) [someone who betrays] (n)
förrädare (n) [someone who betrays] (u) verlinker (n) [someone who betrays] (n)
förrädare (n) [someone who betrays] (u) versliegeraar (n) [someone who betrays] (n)
SV Synonymer för förrädare NL Översättningar
renegat [överlöpare] renegade (literature)
avhoppare [överlöpare] (u dropout
desertör [överlöpare] (u deserter
avfälling [överlöpare] (u apostate
medlöpare [kollaboratör] co-runners
femtekolonnare [samarbetsman] fifth columnist (n)
quisling [samarbetsman] (u fifth columnist (n)
kollaboratör [samarbetsman] fifth columnist (n)
bov [skurk] (u thug
bandit [skurk] (u thug
lymmel [skurk] (u ruffian (arch.)
brottsling [skurk] felon
missfoster [skurk] n freak (informal)
skamfläck [skurk] (u eyesore
usling [skurk] wretch
bedragare [avfälling] (u fraudster
angivare [avfälling] (u betrayer
överlöpare [avfälling] (u turncoat
tjallare [avfälling] (u (informal) nark
judas [avfälling] (u Judas