Söktermen förrädare har 11 resultat
SV Svenska NL Holländska
förrädare (n) [someone who betrays] (u) verklikker (n) {m} [someone who betrays]
förrädare (n) [someone who betrays] (u) klikspaan (n) {m} [someone who betrays]
förrädare (n) [someone who betrays] (u) verrader (n) {m} [someone who betrays]
förrädare (n) [someone who betrays] (u) judas (n) [someone who betrays]
förrädare (n v adj) [a betrayer] (u) trouweloze (n v adj) [a betrayer]
SV Svenska NL Holländska
förrädare (n) [someone who betrays] (u) aanbrenger (n) [someone who betrays] (n)
förrädare (n) [someone who betrays] (u) aangever (n) [someone who betrays] (n)
förrädare (n) [someone who betrays] (u) klikker (n) [someone who betrays] (n)
förrädare (n) [someone who betrays] (u) sycofant (n) [someone who betrays] (n)
förrädare (n) [someone who betrays] (u) verlinker (n) [someone who betrays] (n)
förrädare (n) [someone who betrays] (u) versliegeraar (n) [someone who betrays] (n)
SV Synonymer för förrädare NL Översättningar
desertör [överlöpare] (u szökevény (n)
quisling [samarbetsman] (u áruló (n v adj)
bov [skurk] (u gonosz
bandit [skurk] (u bandita
brottsling [skurk] bűnöző (adj n)
överlöpare [avfälling] (u köpönyegforgató (n)
tjallare [avfälling] (u (informal) pletykafészek (n v)