Söktermen förslag har 7 resultat
SV Svenska NL Holländska
förslag (n) [allmän] {n} voorstel (n) {n} [allmän]
förslag (n) [erbjudande] {n} voorstel (n) {n} [erbjudande]
förslag (n) [something suggested] {n} voorstel (n) {n} [something suggested]
förslag (n) [allmän] {n} motie (n) {f} [allmän]
förslag (n) [erbjudande] {n} motie (n) {f} [erbjudande]
SV Svenska NL Holländska
förslag (n) [allmän] {n} suggestie (n) {f} [allmän]
förslag (n) [erbjudande] {n} suggestie (n) {f} [erbjudande]
SV Synonymer för förslag NL Översättningar
initiativ [uppmaning] n iniciativa {f}
uppslag [uppmaning] n entrada {f}
medverkan [uppmaning] n connivencia {f}
uppmuntran [uppmaning] (invariable ánimo {m}
tillskyndan [uppmaning] n instigación {f}
proposition [diskret undersökning] proyecto de ley {m}
försök [diskret undersökning] n intento
lockbete [diskret undersökning] n carnada
yttrande [utlåtande] n pronunciación {f}
skrivelse [utlåtande] auto {m}
motion [förslag i riksdagen] (u proyecto de ley {m}
projekt [utkast] n proyecto {m}
plan [utkast] (u plano {m}
ordning [plan] (u orden {m}
föredragningslista [plan] (u orden del dia (n)
dagordning [plan] (u orden del dia (n)
tablå [plan] (u cuadro vivo {m}
skiss [plan] (u esbozo {m}
kalkyl [plan] (u cálculo {m}
program [plan] n programa {m}