Söktermen godkännande har 61 resultat
SV Svenska NL Holländska
godkännande (n) [tillstånd] {n} officiële goedkeuring (n) {f} [tillstånd]
godkännande (n) [tillstånd] {n} machtiging (n) {f} [tillstånd]
godkännande (a) [auktoriserande] {n} recht gevend (a) [auktoriserande]
godkännande (n) [accepterande] {n} toestemming (n) {f} [accepterande]
godkännande (n) [planer] {n} toestemming (n) {f} [planer]
SV Svenska NL Holländska
godkännande (n) [rättsvetenskap] {n} toestemming (n) {f} [rättsvetenskap]
godkännande (n) [tillstånd] {n} toestemming (n) {f} [tillstånd]
godkännande (a) [auktoriserande] {n} goedkeurend (a) [auktoriserande]
godkännande (a) [auktoriserande] {n} bekrachtigend (a) [auktoriserande]
godkännande (n) [accepterande] {n} wettiging (n) {f} [accepterande]
godkännande (n) [planer] {n} wettiging (n) {f} [planer]
godkännande (n) [rättsvetenskap] {n} wettiging (n) {f} [rättsvetenskap]
godkännande (n) [tillstånd] {n} wettiging (n) {f} [tillstånd]
godkännande (n) [accepterande] {n} officiële goedkeuring (n) {f} [accepterande]
godkännande (n) [planer] {n} officiële goedkeuring (n) {f} [planer]
godkännande (n) [rättsvetenskap] {n} officiële goedkeuring (n) {f} [rättsvetenskap]
godkännande (n) [rättsvetenskap] {n} machtiging (n) {f} [rättsvetenskap]
godkännande (n) [tillstånd] {n} inwilliging (n) {f} [tillstånd]
godkännande (n) [accepterande] {n} gunstige ontvangst (n) {f} [accepterande]
godkännande (n) [planer] {n} gunstige ontvangst (n) {f} [planer]
godkännande (n) [rättsvetenskap] {n} gunstige ontvangst (n) {f} [rättsvetenskap]
godkännande (n) [tillstånd] {n} gunstige ontvangst (n) {f} [tillstånd]
godkännande (n) [accepterande] {n} sanctie (n) {f} [accepterande]
godkännande (n) [planer] {n} sanctie (n) {f} [planer]
godkännande (n) [rättsvetenskap] {n} sanctie (n) {f} [rättsvetenskap]
godkännande (n) [tillstånd] {n} sanctie (n) {f} [tillstånd]
godkännande (n) [accepterande] {n} akkoordverklaring (n) {f} [accepterande]
godkännande (n) [planer] {n} akkoordverklaring (n) {f} [planer]
godkännande (n) [rättsvetenskap] {n} akkoordverklaring (n) {f} [rättsvetenskap]
godkännande (n) [tillstånd] {n} akkoordverklaring (n) {f} [tillstånd]
godkännande (n) [rättsvetenskap] {n} maatregel (n) {m} [rättsvetenskap]
godkännande (n) [rättsvetenskap] {n} instemming (n) {f} [rättsvetenskap]
godkännande (n) [planer] {n} homologatie (n) {f} [planer]
godkännande (n) [rättsvetenskap] {n} homologatie (n) {f} [rättsvetenskap]
godkännande (n) [sport] {n} homologatie (n) {f} [sport]
godkännande (n) [tillstånd] {n} homologatie (n) {f} [tillstånd]
godkännande (n) [accepterande] {n} bijval (n) {m} [accepterande]
godkännande (n) [planer] {n} bijval (n) {m} [planer]
godkännande (n) [rättsvetenskap] {n} bijval (n) {m} [rättsvetenskap]
godkännande (n) [tillstånd] {n} bijval (n) {m} [tillstånd]
godkännande (n) [accepterande] {n} goedkeuring (n) {f} [accepterande]
godkännande (n) [planer] {n} goedkeuring (n) {f} [planer]
godkännande (n) [rättsvetenskap] {n} goedkeuring (n) {f} [rättsvetenskap]
godkännande (n) [tillstånd] {n} goedkeuring (n) {f} [tillstånd]
godkännande (n) [accepterande] {n} instemming (n) {f} [accepterande]
godkännande (n) [planer] {n} instemming (n) {f} [planer]
godkännande (n) [accepterande] {n} homologatie (n) {f} [accepterande]
godkännande (n) [tillstånd] {n} instemming (n) {f} [tillstånd]
godkännande (n) [accepterande] {n} bekrachtiging (n) {f} [accepterande]
godkännande (n) [planer] {n} bekrachtiging (n) {f} [planer]
godkännande (n) [rättsvetenskap] {n} bekrachtiging (n) {f} [rättsvetenskap]
godkännande (n) [tillstånd] {n} bekrachtiging (n) {f} [tillstånd]
godkännande (n) [rättsvetenskap] {n} onderschrijving (n) {f} [rättsvetenskap]
godkännande (n) [accepterande] {n} autorisatie (n) {f} [accepterande]
godkännande (n) [planer] {n} autorisatie (n) {f} [planer]
godkännande (n) [rättsvetenskap] {n} autorisatie (n) {f} [rättsvetenskap]
godkännande (n) [tillstånd] {n} autorisatie (n) {f} [tillstånd]
godkännande (n) [accepterande] {n} volmacht (n) {m} [accepterande]
godkännande (n) [rättsvetenskap] {n} volmacht (n) {m} [rättsvetenskap]
godkännande (n) [tillstånd] {n} volmacht (n) {m} [tillstånd]
godkännande (n) [accepterande] {n} machtiging (n) {f} [accepterande]
SV Synonymer för godkännande NL Översättningar
medgivande [samtycke] n acquiescence
tillåtelse [samtycke] (u sanction
lov [samtycke] n leave
löfte [samtycke] n promise
bifall [samtycke] n assent (formal)
bemyndigande [samtycke] n assent (formal)
rätt [samtycke] correctly
rättighet [samtycke] (u privilege
frihet [samtycke] (u freedom
dispens [samtycke] exemption
koncession [samtycke] (u concession
licens [samtycke] (u licence
fullmakt [samtycke] (u power of attorney
tillstånd [samtycke] n state
ja [bifall] aye
instämmande [bifall] concurrence
gillande [bifall] approbation (formal)
beviljande [bifall] concession
samtycke [bifall] n agreement
godtagande [stadfästelse] authorizing