Söktermen hålla ut har 28 resultat
SV Svenska NL Holländska
hålla ut (v) [mentalt tillstånd] dulden (v) [mentalt tillstånd]
hålla ut (v) [motstånd] zich hardnekkig verzetten tegen (v) [motstånd]
hålla ut (v) [motstånd] het niet opgeven (v) [motstånd]
hålla ut (v) [mod] het niet opgeven (v) [mod]
hålla ut (v) [allmän] aanreiken (v) [allmän]
SV Svenska NL Holländska
hålla ut (v) [motstånd] verduren (v) [motstånd]
hålla ut (v) [mentalt tillstånd] verduren (v) [mentalt tillstånd]
hålla ut (v) [motstånd] uitstaan (v) [motstånd]
hålla ut (v) [mentalt tillstånd] uitstaan (v) [mentalt tillstånd]
hålla ut (v) [motstånd] uithouden (v) [motstånd]
hålla ut (v) [mentalt tillstånd] uithouden (v) [mentalt tillstånd]
hålla ut (v) [motstånd] tolereren (v) [motstånd]
hålla ut (v) [mentalt tillstånd] tolereren (v) [mentalt tillstånd]
hålla ut (v) [motstånd] dulden (v) [motstånd]
hålla ut (v) [allmän] aanbieden (v) {n} [allmän]
hålla ut (v) [motstånd] verdragen (v) [motstånd]
hålla ut (v) [mentalt tillstånd] verdragen (v) [mentalt tillstånd]
hålla ut (v) [motstånd] niet opgeven (v) [motstånd]
hålla ut (v) [mod] niet opgeven (v) [mod]
hålla ut (v) [mentalt tillstånd] niet opgeven (v) [mentalt tillstånd]
hålla ut (v) [motstånd] standhouden (v) [motstånd]
hålla ut (v) [mod] standhouden (v) [mod]
hålla ut (v) [mentalt tillstånd] standhouden (v) [mentalt tillstånd]
hålla ut (v) [motstånd] volharden (v) [motstånd]
hålla ut (v) [mod] volharden (v) [mod]
hålla ut (v) [motstånd] volhouden (v) {n} [motstånd]
hålla ut (v) [mod] volhouden (v) {n} [mod]
hålla ut (v) [mentalt tillstånd] volhouden (v) {n} [mentalt tillstånd]

SV NL Översättningar för hålla

hålla (v) [allmän]
 • hållen
afsteken (v) [allmän]
 • afgestoken
 • steekt af
 • steken af
 • staken af
 • stak af
hålla (v) [föremål]
 • hållen
afsteken (v) [föremål]
 • afgestoken
 • steekt af
 • steken af
 • staken af
 • stak af
hålla (v) [hålla kvar]
 • hållen
afsteken (v) [hålla kvar]
 • afgestoken
 • steekt af
 • steken af
 • staken af
 • stak af
hålla (v) [position]
 • hållen
afsteken (v) [position]
 • afgestoken
 • steekt af
 • steken af
 • staken af
 • stak af
hålla (v) [tal]
 • hållen
afsteken (v) [tal]
 • afgestoken
 • steekt af
 • steken af
 • staken af
 • stak af
hålla (v) [ansträngning]
 • hållen
aanhouden (v) {n} [ansträngning]
 • aangehouden
 • houden aan
 • houdt aan
 • hielden aan
 • hield aan
hålla (v) [anklagelse] overeind blijven (v) [anklagelse]
hålla (v) [ansträngning]
 • hållen
voortzetten (v) [ansträngning]
 • voortgezet
 • zetten voort
 • zet voort
 • zette voort
 • zetten voort
hålla (v) [ansträngning]
 • hållen
volhouden (v) {n} [ansträngning]
 • volgehouden
 • houden vol
 • houdt vol
 • hield vol
 • hielden vol
hålla (v) [ansträngning]
 • hållen
volharden (v) [ansträngning]
 • volhard
 • volharden
 • volhardt
 • volhardde
 • volhardden

SV NL Översättningar för ut

ut (o) [tid] door (o) [tid]
ut (o) [tid] tot het einde van (o) [tid]
ut (o) [tid] gans (o) {m} [tid]
ut (o) [tid] de hele (o) [tid]
ut (o) [tid] gedurende de hele (o) [tid]
ut (o) [riktning] buitenwaarts (o) [riktning]
ut (o) [riktning] naar buiten (o) [riktning]