Söktermen identisk har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska NL Holländska
identisk (a) [allmän] identiek (a) [allmän]
SV Synonymer för identisk NL Översättningar
ekvivalent [likabetydande] gelijkwaardig
synonym [likabetydande] synoniem {n}
liktydig [likabetydande] equivalent {n}
likformig [motsvarande] onveranderlijk
samstämmig [motsvarande] unaniem
kongruent [motsvarande] congruent
överensstämmande [motsvarande] compatibel
likadan [densamma] hetzelfde
analog [densamma] equivalent {n}
samma [densamma] hetzelfde
monoton [enformig] monotoon
tråkig [enformig] grauw {m}
sammanfallande [fullkomligt överensstämmande] n samenvallen {n}