Söktermen in har 32 resultat
NL Holländska SV Svenska
in (o) [richting] inuti (o) [richting]
in (v) [be an epitome] personifiera (v) [be an epitome]
in (o) [voorzetsel] in i (o) [voorzetsel]
in (o) [richting] in i (o) [richting]
in (o) [nabijheid] in i (o) [nabijheid]
in (o) [in elk] in i (o) [in elk]
in (o) [voorzetsel] i (o) [voorzetsel]
in (o) [richting] i (o) [richting]
in (o) [nabijheid] i (o) [nabijheid]
in (o) [in elk] i (o) [in elk]
in (a) [gedrag] på modet (a) [gedrag]
in (o) [voorzetsel] inne i (o) [voorzetsel]
in (o) [richting] inne i (o) [richting]
in (o) [nabijheid] inne i (o) [nabijheid]
in (o) [in elk] inne i (o) [in elk]
in (o) [voorzetsel] inuti (o) [voorzetsel]
in (o) [in elk] (o) [in elk]
in (o) [nabijheid] inuti (o) [nabijheid]
in (o) [in elk] inuti (o) [in elk]
in (prep) [within a given time interval] under (prep) {n} [within a given time interval]
in (v) [be an epitome] representera (v) [be an epitome]
in (o) [voorzetsel] nära (o) [voorzetsel]
in (o) [richting] nära (o) [richting]
in (o) [nabijheid] nära (o) [nabijheid]
in (o) [in elk] nära (o) [in elk]
in (o) [voorzetsel] vid (o) [voorzetsel]
in (o) [richting] vid (o) [richting]
in (o) [nabijheid] vid (o) [nabijheid]
in (o) [in elk] vid (o) [in elk]
in (o) [voorzetsel] (o) [voorzetsel]
in (o) [richting] (o) [richting]
in (o) [nabijheid] (o) [nabijheid]