Söktermen in detail har 17 resultat
NL Holländska SV Svenska
in detail (o) [werk] exakt (o) [werk]
in detail (o) [graad] grundligt (o) [graad]
in detail (o) [graad] totalt (o) [graad]
in detail (o) [graad] helt (o) [graad]
in detail (o) [graad] komplett (o) [graad]
NL Holländska SV Svenska
in detail (o) [werk] i detalj (o) [werk]
in detail (o) [werk] precis (o) [werk]
in detail (o) [graad] ingående (o) [graad]
in detail (o) [werk] ackurat (o) [werk]
in detail (o) [graad] fullkomlig (o) [graad]
in detail (o) [werk] noggrann (o) [werk]
in detail (o) [graad] fullkomligt (o) [graad]
in detail (o) [graad] fullständigt (o) [graad]
in detail (o) [graad] fullständig (o) [graad]
in detail (o) [graad] genom- (o) [graad]
in detail (o) [graad] total (o) [graad]
in detail (o) [graad] absolut (o) [graad]

NL SV Översättningar för in

in (o) [in elk] (o) [in elk]
in (o) [nabijheid] (o) [nabijheid]
in (o) [richting] (o) [richting]
in (o) [voorzetsel] (o) [voorzetsel]
in (o) [in elk] vid (o) [in elk]
in (o) [nabijheid] vid (o) [nabijheid]
in (o) [richting] vid (o) [richting]
in (o) [voorzetsel] vid (o) [voorzetsel]
in (o) [in elk] nära (o) [in elk]
in (o) [nabijheid] nära (o) [nabijheid]

NL SV Översättningar för detail

detail (n) [bijzonderheid] {n} kännemärke (n) {n} [bijzonderheid]
detail (n) [bijzonderheid] {n} särdrag (n) {n} [bijzonderheid]
detail (v n) [distinguishing feature] {n} detalj (v n) [distinguishing feature] (u)
detail (n v) [something small enough to escape casual notice] {n} detalj (n v) [something small enough to escape casual notice] (u)
detail (n v) [something small enough to escape casual notice] {n} enskildhet (n v) [something small enough to escape casual notice] (u)
detail (n v) [something considered trivial enough to ignore] {n} oväsentlig (n v) [something considered trivial enough to ignore]
detail (n v) [uncountable: a profusion of details] {n} detaljer (n v) [uncountable: a profusion of details] (up)
detail (n v) [something considered trivial enough to ignore] {n} oväsentlighet (n v) [something considered trivial enough to ignore]
detail (v n) [distinguishing feature] {n} känsla för detaljer (v n) [distinguishing feature] (v n)