Söktermen in verband met har 15 resultat
NL Holländska SV Svenska
in verband met (o) [verband] mot (o) [verband]
in verband met (o) [algemeen] beträffande (o) [algemeen]
in verband met (o) [verband] beträffande (o) [verband]
in verband met (o) [algemeen] angående (o) [algemeen]
in verband met (prep adv adj) [concerning] angående (prep adv adj) [concerning]
NL Holländska SV Svenska
in verband met (o) [verband] angående (o) [verband]
in verband met (o) [algemeen] med avseende på (o) [algemeen]
in verband met (o) [verband] med avseende på (o) [verband]
in verband met (o) [algemeen] (o) [algemeen]
in verband met (prep adv adj) [concerning] om (prep adv adj) [concerning]
in verband met (o) [algemeen] med hänsyn till (o) [algemeen]
in verband met (o) [verband] med hänsyn till (o) [verband]
in verband met (o) [verband] i förhållande till (o) [verband]
in verband met (o) [verband] gentemot (o) [verband]
in verband met (o) [algemeen] i samband med (o) [algemeen]

NL SV Översättningar för in

in (o) [in elk] (o) [in elk]
in (o) [nabijheid] (o) [nabijheid]
in (o) [richting] (o) [richting]
in (o) [voorzetsel] (o) [voorzetsel]
in (o) [in elk] vid (o) [in elk]
in (o) [nabijheid] vid (o) [nabijheid]
in (o) [richting] vid (o) [richting]
in (o) [voorzetsel] vid (o) [voorzetsel]
in (o) [in elk] nära (o) [in elk]
in (o) [nabijheid] nära (o) [nabijheid]

NL SV Översättningar för verband

verband (n) [betrekking] {n} förhållande (n) {n} [betrekking]
verband (n) [correlatie] {n} förhållande (n) {n} [correlatie]
verband (n) [idee] {n} förhållande (n) {n} [idee]
verband (n) [betrekking] {n} samband (n) {n} [betrekking]
verband (n) [correlatie] {n} samband (n) {n} [correlatie]
verband (n) [idee] {n} samband (n) {n} [idee]
verband (n) [geneeskunde] {n} bandage (n) {n} [geneeskunde]
verband (n v) [medical binding] {n} bandage (n v) {n} [medical binding]
verband (n) [geneeskunde] {n} förband (n) {n} [geneeskunde]
verband (n v) [medical binding] {n} förband (n v) {n} [medical binding]

NL SV Översättningar för met

met (particle prep adv) [used after certain adjectives to indicate a relationship] till (particle prep adv) [used after certain adjectives to indicate a relationship]
met (prep) [against] mot (prep) [against]
met (o) [algemeen] mot (o) [algemeen]
met (particle prep adv) [used after certain adjectives to indicate a relationship] mot (particle prep adv) [used after certain adjectives to indicate a relationship]
met (o) [algemeen] garnerad med (o) [algemeen]
met (o) [eigenschap] garnerad med (o) [eigenschap]
met (o) [in het geval van] garnerad med (o) [in het geval van]
met (o) [middel] garnerad med (o) [middel]
met (o) [op hetzelfde tempo als] garnerad med (o) [op hetzelfde tempo als]
met (o) [positie] garnerad med (o) [positie]