Söktermen kiezen har 36 resultat
NL Holländska SV Svenska
kiezen (v) [telefoon] {n}
 • gekozen
 • kiest
 • kiezen
 • koos
 • kozen
rösta (v) [telefoon]
 • röstad
kiezen (v conj) [to pick] {n}
 • gekozen
 • kiest
 • kiezen
 • koos
 • kozen
välja (v conj) [to pick]
 • vald
kiezen (n) [aktie] {n} väljande (n) {n} [aktie]
kiezen (n) [telefoon] {n} väljande (n) {n} [telefoon]
kiezen (v) [keuze] {n} välja in (v) [keuze]
NL Holländska SV Svenska
kiezen (v) [politiek] {n} välja in (v) [politiek]
kiezen (v) [telefoon] {n} välja in (v) [telefoon]
kiezen (v) [keuze] {n}
 • gekozen
 • kiest
 • kiezen
 • koos
 • kozen
rösta (v) [keuze]
 • röstad
kiezen (v) [politiek] {n}
 • gekozen
 • kiest
 • kiezen
 • koos
 • kozen
rösta (v) [politiek]
 • röstad
kiezen (v conj) [to elect] {n}
 • gekozen
 • kiest
 • kiezen
 • koos
 • kozen
välja (v conj) [to elect]
 • vald
kiezen (v) [keuze] {n}
 • gekozen
 • kiest
 • kiezen
 • koos
 • kozen
votera (v) [keuze]
 • voterad
kiezen (v) [politiek] {n}
 • gekozen
 • kiest
 • kiezen
 • koos
 • kozen
votera (v) [politiek]
 • voterad
kiezen (v) [telefoon] {n}
 • gekozen
 • kiest
 • kiezen
 • koos
 • kozen
votera (v) [telefoon]
 • voterad
kiezen (v) [keuze] {n} rösta in (v) [keuze]
kiezen (v) [politiek] {n} rösta in (v) [politiek]
kiezen (v) [telefoon] {n} rösta in (v) [telefoon]
kiezen (n) [aktie] {n} ringande (n) {n} [aktie]
kiezen (n) [telefoon] {n} ringande (n) {n} [telefoon]
kiezen (v) [keuze] {n} välja ut (v) [keuze]
kiezen (v) [politiek] {n}
 • gekozen
 • kiest
 • kiezen
 • koos
 • kozen
slå (v) [politiek]
 • slagen
kiezen (v) [telefoon] {n}
 • gekozen
 • kiest
 • kiezen
 • koos
 • kozen
slå (v) [telefoon]
 • slagen
kiezen (v) [keuze] {n}
 • gekozen
 • kiest
 • kiezen
 • koos
 • kozen
utse (v) [keuze]
 • utsedd
kiezen (v) [politiek] {n}
 • gekozen
 • kiest
 • kiezen
 • koos
 • kozen
utse (v) [politiek]
 • utsedd
kiezen (v) [telefoon] {n}
 • gekozen
 • kiest
 • kiezen
 • koos
 • kozen
utse (v) [telefoon]
 • utsedd
kiezen (v) [keuze] {n}
 • gekozen
 • kiest
 • kiezen
 • koos
 • kozen
ringa (v) [keuze]
 • ringd
kiezen (v) [politiek] {n}
 • gekozen
 • kiest
 • kiezen
 • koos
 • kozen
ringa (v) [politiek]
 • ringd
kiezen (v) [telefoon] {n}
 • gekozen
 • kiest
 • kiezen
 • koos
 • kozen
ringa (v) [telefoon]
 • ringd
kiezen (v) [keuze] {n}
 • gekozen
 • kiest
 • kiezen
 • koos
 • kozen
slå (v) [keuze]
 • slagen
kiezen (v) [politiek] {n} välja ut (v) [politiek]
kiezen (v) [telefoon] {n} välja ut (v) [telefoon]
kiezen (v) [keuze] {n} plocka ut (v) [keuze]
kiezen (v) [politiek] {n} plocka ut (v) [politiek]
kiezen (v) [telefoon] {n} plocka ut (v) [telefoon]
kiezen (v) [keuze] {n}
 • gekozen
 • kiest
 • kiezen
 • koos
 • kozen
välja (v) [keuze]
 • vald
kiezen (v) [politiek] {n}
 • gekozen
 • kiest
 • kiezen
 • koos
 • kozen
välja (v) [politiek]
 • vald
kiezen (v) [telefoon] {n}
 • gekozen
 • kiest
 • kiezen
 • koos
 • kozen
välja (v) [telefoon]
 • vald

Holländska Svenska översättingar

NL Synonymer för kiezen SV Översättningar
uitkiezen [selecteren] välja
uitzoeken [selecteren] välja
stemmen [stem uitbrengen] n rösta