Söktermen märka har 51 resultat
SVSvenskaNLHolländska
märka(v)[lägga märke till]
 • märkt
waarnemen(v)[lägga märke till]
 • waargenomen
 • neemt waar
 • nemen waar
 • namen waar
 • nam waar
märka(v)[lägga märke till]
 • märkt
merken(v)[lägga märke till]
 • gemerkt
 • merkt
 • merken
 • merkten
 • merkte
märka(v)[observera]
 • märkt
merken(v)[observera]
 • gemerkt
 • merkt
 • merken
 • merkten
 • merkte
märka(v)[sinnesförnimmelse]
 • märkt
merken(v)[sinnesförnimmelse]
 • gemerkt
 • merkt
 • merken
 • merkten
 • merkte
märka(v)[känsla] zich bewust worden van(v)[känsla]
SVSvenskaNLHolländska
märka(v)[lägga märke till] zich bewust worden van(v)[lägga märke till]
märka(v)[observera] zich bewust worden van(v)[observera]
märka(v)[sinnesförnimmelse] zich bewust worden van(v)[sinnesförnimmelse]
märka(v)[känsla]
 • märkt
opmerken(v)[känsla]
 • opgemerkt
 • merkt op
 • merken op
 • merkten op
 • merkte op
märka(v)[lägga märke till]
 • märkt
opmerken(v)[lägga märke till]
 • opgemerkt
 • merkt op
 • merken op
 • merkten op
 • merkte op
märka(v)[observera]
 • märkt
opmerken(v)[observera]
 • opgemerkt
 • merkt op
 • merken op
 • merkten op
 • merkte op
märka(v)[sinnesförnimmelse]
 • märkt
opmerken(v)[sinnesförnimmelse]
 • opgemerkt
 • merkt op
 • merken op
 • merkten op
 • merkte op
märka(v)[känsla]
 • märkt
waarnemen(v)[känsla]
 • waargenomen
 • neemt waar
 • nemen waar
 • namen waar
 • nam waar
märka(v)[känsla]
 • märkt
merken(v)[känsla]
 • gemerkt
 • merkt
 • merken
 • merkten
 • merkte
märka(v)[observera]
 • märkt
waarnemen(v)[observera]
 • waargenomen
 • neemt waar
 • nemen waar
 • namen waar
 • nam waar
märka(v)[sinnesförnimmelse]
 • märkt
waarnemen(v)[sinnesförnimmelse]
 • waargenomen
 • neemt waar
 • nemen waar
 • namen waar
 • nam waar
märka(v)[känsla]
 • märkt
bespeuren(v)[känsla]
 • bespeurd
 • bespeuren
 • bespeurt
 • bespeurde
 • bespeurden
märka(v)[observera]
 • märkt
bespeuren(v)[observera]
 • bespeurd
 • bespeuren
 • bespeurt
 • bespeurde
 • bespeurden
märka(v)[sinnesförnimmelse]
 • märkt
bespeuren(v)[sinnesförnimmelse]
 • bespeurd
 • bespeuren
 • bespeurt
 • bespeurde
 • bespeurden
märka(v)[känsla]
 • märkt
observeren(v)[känsla]
 • geöbserveerd
 • observeren
 • observeert
 • observeerde
 • observeerden
märka(v)[lägga märke till]
 • märkt
observeren(v)[lägga märke till]
 • geöbserveerd
 • observeren
 • observeert
 • observeerde
 • observeerden
märka(v)[observera]
 • märkt
observeren(v)[observera]
 • geöbserveerd
 • observeren
 • observeert
 • observeerde
 • observeerden
märka(v)[sinnesförnimmelse]
 • märkt
observeren(v)[sinnesförnimmelse]
 • geöbserveerd
 • observeren
 • observeert
 • observeerde
 • observeerden
märka(v)[allmän]
 • märkt
labelen(v)[allmän]
 • gelabeld
 • labelen
 • labelt
 • labelde
 • labelden
märka(v)[föremål]
 • märkt
labelen(v)[föremål]
 • gelabeld
 • labelen
 • labelt
 • labelde
 • labelden
märka(v)[affär] van een prijskaartje voorzien(v)[affär]
märka(v)[observera] nota nemen van(v)[observera]
märka(v)[allmän]
 • märkt
markeren(v)[allmän]
 • gemarkeerd
 • markeert
 • markeren
 • markeerden
 • markeerde
märka(v)[föremål]
 • märkt
markeren(v)[föremål]
 • gemarkeerd
 • markeert
 • markeren
 • markeerden
 • markeerde
märka(v)[uppmärksamhet] letten op(v)[uppmärksamhet]
märka(v)[känsla]
 • märkt
onderscheiden(v)[känsla]
 • onderscheiden
 • onderscheiden
 • onderscheidt
 • onderscheidden
 • onderscheidde
märka(v)[observera]
 • märkt
onderscheiden(v)[observera]
 • onderscheiden
 • onderscheiden
 • onderscheidt
 • onderscheidden
 • onderscheidde
märka(v)[sinnesförnimmelse]
 • märkt
onderscheiden(v)[sinnesförnimmelse]
 • onderscheiden
 • onderscheiden
 • onderscheidt
 • onderscheidden
 • onderscheidde
märka(v)[känsla]
 • märkt
ontdekken(v)[känsla]
 • ontdekt
 • ontdekt
 • ontdekken
 • ontdekte
 • ontdekten
märka(v)[observera]
 • märkt
ontdekken(v)[observera]
 • ontdekt
 • ontdekt
 • ontdekken
 • ontdekte
 • ontdekten
märka(v)[sinnesförnimmelse]
 • märkt
ontdekken(v)[sinnesförnimmelse]
 • ontdekt
 • ontdekt
 • ontdekken
 • ontdekte
 • ontdekten
märka(v)[affär]
 • märkt
prijzen(v)[affär]
 • geprijsd
 • prijzen
 • prijst
 • prijsde
 • prijsden
märka(v)[känsla] nota nemen van(v)[känsla]
märka(v)[lägga märke till] nota nemen van(v)[lägga märke till]
märka(v)[kännemärke]
 • märkt
afdrukken(v)[kännemärke]
 • afgedrukt
 • drukt af
 • drukken af
 • drukten af
 • drukte af
märka(v)[sinnesförnimmelse] nota nemen van(v)[sinnesförnimmelse]
märka(v)[uppmärksamhet] nota nemen van(v)[uppmärksamhet]
märka(v)[känsla]
 • märkt
bemerken(v)[känsla](formal)
 • bemerkt
 • bemerken
 • bemerkt
 • bemerkte
 • bemerkten
märka(v)[lägga märke till]
 • märkt
bemerken(v)[lägga märke till](formal)
 • bemerkt
 • bemerken
 • bemerkt
 • bemerkte
 • bemerkten
märka(v)[observera]
 • märkt
bemerken(v)[observera](formal)
 • bemerkt
 • bemerken
 • bemerkt
 • bemerkte
 • bemerkten
märka(v)[sinnesförnimmelse]
 • märkt
bemerken(v)[sinnesförnimmelse](formal)
 • bemerkt
 • bemerken
 • bemerkt
 • bemerkte
 • bemerkten
märka(v)[vikt]
 • märkt
betekenen(v)[vikt]
 • betekend
 • betekent
 • betekenen
 • betekenden
 • betekende
märka(v)[vikt] een teken zijn van(v)[vikt]
märka(v)[vikt] belang hebben(v)[vikt]
märka(v)[allmän]
 • märkt
merken(v)[allmän]
 • gemerkt
 • merkt
 • merken
 • merkten
 • merkte
märka(v)[föremål]
 • märkt
merken(v)[föremål]
 • gemerkt
 • merkt
 • merken
 • merkten
 • merkte
SVSynonymer för märkaNLÖversättningar
höra[urskilja]lukeutua
se[urskilja]nähdä
känna[urskilja]tuntua
observera[urskilja]tarkastella
uppfatta[urskilja]tulkita
betänka[ta i beaktande]suunnitella
brännmärka[ge en minnesbeta]polttomerkitä(n v adj)
prägla[ge en minnesbeta]lyödä rahaa(n v)
etikettera[sätta sina initialer på]merkitä
kröna[sätta sina initialer på]kruunata(korkein kohta)
justera[sätta sina initialer på]säädä
stämpla[sätta sina initialer på]leimata
markera[sätta sina initialer på]rastittaa(n v)
upptäcka[lägga märke till]löytää
iaktta[lägga märke till]katsoa
urskilja[lägga märke till]nähdä
konstatera[komma underfund med]pitää
värdera[prisbestämma]pitää arvossa
finna[erfara]pitää
uppleva[erfara]kokea