Söktermen märka har 51 resultat
SV Svenska NL Holländska
märka (v) [lägga märke till]
 • märkt
waarnemen (v) [lägga märke till]
 • waargenomen
 • neemt waar
 • nemen waar
 • namen waar
 • nam waar
märka (v) [lägga märke till]
 • märkt
merken (v) [lägga märke till]
 • gemerkt
 • merkt
 • merken
 • merkten
 • merkte
märka (v) [observera]
 • märkt
merken (v) [observera]
 • gemerkt
 • merkt
 • merken
 • merkten
 • merkte
märka (v) [sinnesförnimmelse]
 • märkt
merken (v) [sinnesförnimmelse]
 • gemerkt
 • merkt
 • merken
 • merkten
 • merkte
märka (v) [känsla] zich bewust worden van (v) [känsla]
SV Svenska NL Holländska
märka (v) [lägga märke till] zich bewust worden van (v) [lägga märke till]
märka (v) [observera] zich bewust worden van (v) [observera]
märka (v) [sinnesförnimmelse] zich bewust worden van (v) [sinnesförnimmelse]
märka (v) [känsla]
 • märkt
opmerken (v) [känsla]
 • opgemerkt
 • merkt op
 • merken op
 • merkten op
 • merkte op
märka (v) [lägga märke till]
 • märkt
opmerken (v) [lägga märke till]
 • opgemerkt
 • merkt op
 • merken op
 • merkten op
 • merkte op
märka (v) [observera]
 • märkt
opmerken (v) [observera]
 • opgemerkt
 • merkt op
 • merken op
 • merkten op
 • merkte op
märka (v) [sinnesförnimmelse]
 • märkt
opmerken (v) [sinnesförnimmelse]
 • opgemerkt
 • merkt op
 • merken op
 • merkten op
 • merkte op
märka (v) [känsla]
 • märkt
waarnemen (v) [känsla]
 • waargenomen
 • neemt waar
 • nemen waar
 • namen waar
 • nam waar
märka (v) [känsla]
 • märkt
merken (v) [känsla]
 • gemerkt
 • merkt
 • merken
 • merkten
 • merkte
märka (v) [observera]
 • märkt
waarnemen (v) [observera]
 • waargenomen
 • neemt waar
 • nemen waar
 • namen waar
 • nam waar
märka (v) [sinnesförnimmelse]
 • märkt
waarnemen (v) [sinnesförnimmelse]
 • waargenomen
 • neemt waar
 • nemen waar
 • namen waar
 • nam waar
märka (v) [känsla]
 • märkt
bespeuren (v) [känsla]
 • bespeurd
 • bespeuren
 • bespeurt
 • bespeurde
 • bespeurden
märka (v) [observera]
 • märkt
bespeuren (v) [observera]
 • bespeurd
 • bespeuren
 • bespeurt
 • bespeurde
 • bespeurden
märka (v) [sinnesförnimmelse]
 • märkt
bespeuren (v) [sinnesförnimmelse]
 • bespeurd
 • bespeuren
 • bespeurt
 • bespeurde
 • bespeurden
märka (v) [känsla]
 • märkt
observeren (v) [känsla]
 • geöbserveerd
 • observeren
 • observeert
 • observeerde
 • observeerden
märka (v) [lägga märke till]
 • märkt
observeren (v) [lägga märke till]
 • geöbserveerd
 • observeren
 • observeert
 • observeerde
 • observeerden
märka (v) [observera]
 • märkt
observeren (v) [observera]
 • geöbserveerd
 • observeren
 • observeert
 • observeerde
 • observeerden
märka (v) [sinnesförnimmelse]
 • märkt
observeren (v) [sinnesförnimmelse]
 • geöbserveerd
 • observeren
 • observeert
 • observeerde
 • observeerden
märka (v) [allmän]
 • märkt
labelen (v) [allmän]
 • gelabeld
 • labelen
 • labelt
 • labelde
 • labelden
märka (v) [föremål]
 • märkt
labelen (v) [föremål]
 • gelabeld
 • labelen
 • labelt
 • labelde
 • labelden
märka (v) [affär] van een prijskaartje voorzien (v) [affär]
märka (v) [observera] nota nemen van (v) [observera]
märka (v) [allmän]
 • märkt
markeren (v) [allmän]
 • gemarkeerd
 • markeert
 • markeren
 • markeerden
 • markeerde
märka (v) [föremål]
 • märkt
markeren (v) [föremål]
 • gemarkeerd
 • markeert
 • markeren
 • markeerden
 • markeerde
märka (v) [uppmärksamhet] letten op (v) [uppmärksamhet]
märka (v) [känsla]
 • märkt
onderscheiden (v) [känsla]
 • onderscheiden
 • onderscheiden
 • onderscheidt
 • onderscheidden
 • onderscheidde
märka (v) [observera]
 • märkt
onderscheiden (v) [observera]
 • onderscheiden
 • onderscheiden
 • onderscheidt
 • onderscheidden
 • onderscheidde
märka (v) [sinnesförnimmelse]
 • märkt
onderscheiden (v) [sinnesförnimmelse]
 • onderscheiden
 • onderscheiden
 • onderscheidt
 • onderscheidden
 • onderscheidde
märka (v) [känsla]
 • märkt
ontdekken (v) [känsla]
 • ontdekt
 • ontdekt
 • ontdekken
 • ontdekte
 • ontdekten
märka (v) [observera]
 • märkt
ontdekken (v) [observera]
 • ontdekt
 • ontdekt
 • ontdekken
 • ontdekte
 • ontdekten
märka (v) [sinnesförnimmelse]
 • märkt
ontdekken (v) [sinnesförnimmelse]
 • ontdekt
 • ontdekt
 • ontdekken
 • ontdekte
 • ontdekten
märka (v) [affär]
 • märkt
prijzen (v) [affär]
 • geprijsd
 • prijzen
 • prijst
 • prijsde
 • prijsden
märka (v) [känsla] nota nemen van (v) [känsla]
märka (v) [lägga märke till] nota nemen van (v) [lägga märke till]
märka (v) [kännemärke]
 • märkt
afdrukken (v) [kännemärke]
 • afgedrukt
 • drukt af
 • drukken af
 • drukten af
 • drukte af
märka (v) [sinnesförnimmelse] nota nemen van (v) [sinnesförnimmelse]
märka (v) [uppmärksamhet] nota nemen van (v) [uppmärksamhet]
märka (v) [känsla]
 • märkt
bemerken (v) [känsla] (formal)
 • bemerkt
 • bemerken
 • bemerkt
 • bemerkte
 • bemerkten
märka (v) [lägga märke till]
 • märkt
bemerken (v) [lägga märke till] (formal)
 • bemerkt
 • bemerken
 • bemerkt
 • bemerkte
 • bemerkten
märka (v) [observera]
 • märkt
bemerken (v) [observera] (formal)
 • bemerkt
 • bemerken
 • bemerkt
 • bemerkte
 • bemerkten
märka (v) [sinnesförnimmelse]
 • märkt
bemerken (v) [sinnesförnimmelse] (formal)
 • bemerkt
 • bemerken
 • bemerkt
 • bemerkte
 • bemerkten
märka (v) [vikt]
 • märkt
betekenen (v) [vikt]
 • betekend
 • betekent
 • betekenen
 • betekenden
 • betekende
märka (v) [vikt] een teken zijn van (v) [vikt]
märka (v) [vikt] belang hebben (v) [vikt]
märka (v) [allmän]
 • märkt
merken (v) [allmän]
 • gemerkt
 • merkt
 • merken
 • merkten
 • merkte
märka (v) [föremål]
 • märkt
merken (v) [föremål]
 • gemerkt
 • merkt
 • merken
 • merkten
 • merkte
SV Synonymer för märka NL Översättningar
höra [urskilja] horen {m}
se [urskilja] ZIEN
känna [urskilja] voelen
identifiera [urskilja] identificeren
uppmärksamma [urskilja] bespeuren
observera [urskilja] bestuderen
uppfatta [urskilja] uitleggen
betänka [ta i beaktande] bedenken
ta hänsyn till [ta i beaktande] meerekenen
ge akt på [ta i beaktande] uitkijken
bekymra sig om [ta i beaktande] omkijken naar
bry sig om [ta i beaktande] omkijken naar
lägga märke till [ta i beaktande] opmerken
beakta [ta i beaktande] opmerken
brännmärka [ge en minnesbeta] brandmerken {n}
prägla [ge en minnesbeta] munt slaan (n v)
etikettera [sätta sina initialer på] van een etiket voorzien
numrera [sätta sina initialer på] nummeren
kröna [sätta sina initialer på] koning kronen (n adj v)
justera [sätta sina initialer på] juist stellen