Söktermen omfattande har 62 resultat
SV Svenska NL Holländska
omfattande (a) [undersökning] ruim (a) {n} [undersökning]
omfattande (a) [rum] extensief (a) [rum]
omfattande (a) [utspridning] extensief (a) [utspridning]
omfattande (a) [vidsträckt] extensief (a) [vidsträckt]
omfattande (a) [område] uitgestrekt (a) [område]
SV Svenska NL Holländska
omfattande (a) [område] onmetelijk (a) [område]
omfattande (a) [grad] groot (a) [grad]
omfattande (a) [rum] groot (a) [rum]
omfattande (a) [utspridning] groot (a) [utspridning]
omfattande (a) [vidsträckt] groot (a) [vidsträckt]
omfattande (a) [grad] wijd (a) [grad]
omfattande (a) [rum] wijd (a) [rum]
omfattande (a) [utspridning] wijd (a) [utspridning]
omfattande (a) [vidsträckt] wijd (a) [vidsträckt]
omfattande (a) [grad] ruim (a) {n} [grad]
omfattande (a) [rum] ruim (a) {n} [rum]
omfattande (a) [grad] extensief (a) [grad]
omfattande (a) [utspridning] ruim (a) {n} [utspridning]
omfattande (a) [vidsträckt] ruim (a) {n} [vidsträckt]
omfattande (a) [grad] spatieus (a) [grad]
omfattande (a) [rum] spatieus (a) [rum]
omfattande (a) [utspridning] spatieus (a) [utspridning]
omfattande (a) [vidsträckt] spatieus (a) [vidsträckt]
omfattande (a) [rum] weids (a) [rum]
omfattande (a) [grad] veelomvattend (a) [grad]
omfattande (a) [rum] veelomvattend (a) [rum]
omfattande (a) [utspridning] veelomvattend (a) [utspridning]
omfattande (a) [vidsträckt] veelomvattend (a) [vidsträckt]
omfattande (adj) [affecting a large area] wijdverspreid (adj) [affecting a large area]
omfattande (adj n) [broadly or completely covering] omvattend (adj n) [broadly or completely covering]
omfattande (adj n) [broadly or completely covering] alomvattend (adj n) [broadly or completely covering]
omfattande (a) [vidsträckt] uitvoerig (a) [vidsträckt]
omfattande (a) [undersökning] compleet (a) [undersökning]
omfattande (a) [grad] volslagen (a) [grad]
omfattande (a) [undersökning] volslagen (a) [undersökning]
omfattande (a) [grad] totaal (a) {n} [grad]
omfattande (a) [undersökning] totaal (a) {n} [undersökning]
omfattande (a) [grad] volkomen (a) [grad]
omfattande (a) [undersökning] volkomen (a) [undersökning]
omfattande (a) [grad] uitputtend (a) [grad]
omfattande (a) [undersökning] uitputtend (a) [undersökning]
omfattande (a) [grad] grootscheeps (a) [grad]
omfattande (a) [grad] groots opgezet (a) [grad]
omfattande (a) [grad] uitvoerig (a) [grad]
omfattande (a) [rum] uitvoerig (a) [rum]
omfattande (a) [undersökning] uitvoerig (a) [undersökning]
omfattande (a) [utspridning] uitvoerig (a) [utspridning]
omfattande (a) [grad] compleet (a) [grad]
omfattande (adj n) [broadly or completely covering] diepgaand (adj n) [broadly or completely covering]
omfattande (a) [grad] diepgaand (a) [grad]
omfattande (a) [undersökning] diepgaand (a) [undersökning]
omfattande (a) [grad] grondig (a) [grad]
omfattande (a) [rum] grondig (a) [rum]
omfattande (a) [undersökning] grondig (a) [undersökning]
omfattande (a) [utspridning] grondig (a) [utspridning]
omfattande (a) [vidsträckt] grondig (a) [vidsträckt]
omfattande (adj n) [broadly or completely covering] uitgebreid (adj n) [broadly or completely covering]
omfattande (a) [grad] uitgebreid (a) [grad]
omfattande (a) [rum] uitgebreid (a) [rum]
omfattande (a) [undersökning] uitgebreid (a) [undersökning]
omfattande (a) [utspridning] uitgebreid (a) [utspridning]
omfattande (a) [vidsträckt] uitgebreid (a) [vidsträckt]