Söktermen ontcijferen har 13 resultat
NL Holländska SV Svenska
ontcijferen (v) [boodschap] {n} dechiffrera (v) [boodschap]
ontcijferen (v) [handschrift] {n} dechiffrera (v) [handschrift]
ontcijferen (v) [to decode or decrypt a code or cipher] {n} dechiffrera (v) [to decode or decrypt a code or cipher]
ontcijferen (v) [boodschap] {n} tolka (v) [boodschap]
ontcijferen (v) [handschrift] {n} tolka (v) [handschrift]
NL Holländska SV Svenska
ontcijferen (v) [boodschap] {n} tyda (v) [boodschap]
ontcijferen (v) [handschrift] {n} tyda (v) [handschrift]
ontcijferen (v) [to decode or decrypt a code or cipher] {n} tyda (v) [to decode or decrypt a code or cipher]
ontcijferen (v) [boodschap] {n} läsa (v) [boodschap]
ontcijferen (v) [handschrift] {n} läsa (v) [handschrift]
ontcijferen (v) [to decode or decrypt a code or cipher] {n} avkoda (v) [to decode or decrypt a code or cipher]
ontcijferen (v n) [to convert to plain text] {n} dekryptera (v n) [to convert to plain text]
ontcijferen (v) [to decode or decrypt a code or cipher] {n} dekryptera (v) [to decode or decrypt a code or cipher]

Holländska Svenska översättingar

NL Synonymer för ontcijferen SV Översättningar
ontraadselen [decoderen] decipher
ontrafelen [decoderen] ravel
oplossen [decoderen] solve