Söktermen ordna har 47 resultat
SV Svenska NL Holländska
ordna (v) [ordnande]
 • ordnad
klasseren (v) [ordnande]
 • geklasseerd
 • klasseert
 • klasseren
 • klasseerde
 • klasseerden
ordna (v) [rengöring]
 • ordnad
leegmaken (v) {n} [rengöring]
 • leeggemaakt
 • maakt leeg
 • maken leeg
 • maakte leeg
 • maakten leeg
ordna (v) [klassifikation] in orde brengen (v) [klassifikation]
ordna (v) [matematik] in orde brengen (v) [matematik]
ordna (v) [problem] in orde brengen (v) [problem]
SV Svenska NL Holländska
ordna (v) [rengöring] in orde brengen (v) [rengöring]
ordna (v) [klassifikation]
 • ordnad
classificeren (v) [klassifikation]
 • geclassificeerd
 • classificeert
 • classificeren
 • classificeerde
 • classificeerden
ordna (v) [matematik]
 • ordnad
classificeren (v) [matematik]
 • geclassificeerd
 • classificeert
 • classificeren
 • classificeerde
 • classificeerden
ordna (v) [ordnande]
 • ordnad
classificeren (v) [ordnande]
 • geclassificeerd
 • classificeert
 • classificeren
 • classificeerde
 • classificeerden
ordna (v) [rengöring]
 • ordnad
classificeren (v) [rengöring]
 • geclassificeerd
 • classificeert
 • classificeren
 • classificeerde
 • classificeerden
ordna (v) [klassifikation]
 • ordnad
klasseren (v) [klassifikation]
 • geklasseerd
 • klasseert
 • klasseren
 • klasseerde
 • klasseerden
ordna (v) [matematik]
 • ordnad
klasseren (v) [matematik]
 • geklasseerd
 • klasseert
 • klasseren
 • klasseerde
 • klasseerden
ordna (v) [rengöring]
 • ordnad
schoonmaken (v) {n} [rengöring]
 • schoongemaakt
 • maakt schoon
 • maken schoon
 • maakte schoon
 • maakten schoon
ordna (v) [rengöring]
 • ordnad
klasseren (v) [rengöring]
 • geklasseerd
 • klasseert
 • klasseren
 • klasseerde
 • klasseerden
ordna (v) [klassifikation]
 • ordnad
verdelen (v) [klassifikation]
 • verdeeld
 • verdeelt
 • verdelen
 • verdeelde
 • verdeelden
ordna (v) [klassifikation]
 • ordnad
indelen (v) [klassifikation]
 • ingedeeld
 • deelt in
 • delen in
 • deelde in
 • deelden in
ordna (v) [klassifikation]
 • ordnad
groeperen (v) [klassifikation]
 • gegroepeerd
 • groepeert
 • groeperen
 • groepeerde
 • groepeerden
ordna (v) [ordnande]
 • ordnad
groeperen (v) [ordnande]
 • gegroepeerd
 • groepeert
 • groeperen
 • groepeerde
 • groepeerden
ordna (v) [justera]
 • ordnad
afstellen (v) [justera]
 • afgesteld
 • stelt af
 • stellen af
 • stelde af
 • stelden af
ordna (v) [justera]
 • ordnad
bijstellen (v) {n} [justera]
 • bijgesteld
 • stelt bij
 • stellen bij
 • stelde bij
 • stelden bij
ordna (v) [justera]
 • ordnad
instellen (v) [justera]
 • ingesteld
 • stelt in
 • stellen in
 • stelde in
 • stelden in
ordna (v) [justera] juist stellen (v) [justera]
ordna (v) [klassifikation]
 • ordnad
assorteren (v) [klassifikation]
 • geassorteerd
 • assorteert
 • assorteren
 • assorteerde
 • assorteerden
ordna (v) [problem]
 • ordnad
beredderen (v) [problem]
 • beredderd
 • bereddert
 • beredderen
 • beredderde
 • beredderden
ordna (v) [ordnande]
 • ordnad
rangschikken (v) [ordnande]
 • gerangschikt
 • rangschikt
 • rangschikken
 • rangschikte
 • rangschikten
ordna (v) [klassifikation]
 • ordnad
schikken (v) [klassifikation]
 • geschikt
 • schikt
 • schikken
 • schikte
 • schikten
ordna (v) [matematik]
 • ordnad
schikken (v) [matematik]
 • geschikt
 • schikt
 • schikken
 • schikte
 • schikten
ordna (v) [ordnande]
 • ordnad
schikken (v) [ordnande]
 • geschikt
 • schikt
 • schikken
 • schikte
 • schikten
ordna (v) [rengöring]
 • ordnad
schikken (v) [rengöring]
 • geschikt
 • schikt
 • schikken
 • schikte
 • schikten
ordna (v) [klassifikation]
 • ordnad
ordenen (v) [klassifikation]
 • geördend
 • ordent
 • ordenen
 • ordende
 • ordenden
ordna (v) [matematik]
 • ordnad
ordenen (v) [matematik]
 • geördend
 • ordent
 • ordenen
 • ordende
 • ordenden
ordna (v) [ordnande]
 • ordnad
ordenen (v) [ordnande]
 • geördend
 • ordent
 • ordenen
 • ordende
 • ordenden
ordna (v) [rengöring]
 • ordnad
ordenen (v) [rengöring]
 • geördend
 • ordent
 • ordenen
 • ordende
 • ordenden
ordna (n v) [arrange in order]
 • ordnad
rangschikken (n v) [arrange in order]
 • gerangschikt
 • rangschikt
 • rangschikken
 • rangschikte
 • rangschikten
ordna (v) [klassifikation]
 • ordnad
rangschikken (v) [klassifikation]
 • gerangschikt
 • rangschikt
 • rangschikken
 • rangschikte
 • rangschikten
ordna (v) [matematik]
 • ordnad
rangschikken (v) [matematik]
 • gerangschikt
 • rangschikt
 • rangschikken
 • rangschikte
 • rangschikten
ordna (v) [problem]
 • ordnad
afwikkelen (v) [problem]
 • afgewikkeld
 • wikkelt af
 • wikkelen af
 • wikkelde af
 • wikkelden af
ordna (v) [rengöring]
 • ordnad
rangschikken (v) [rengöring]
 • gerangschikt
 • rangschikt
 • rangschikken
 • rangschikte
 • rangschikten
ordna (v) [gärning]
 • ordnad
klaarspelen (v) [gärning]
 • klaargespeeld
 • speelt klaar
 • spelen klaar
 • speelde klaar
 • speelden klaar
ordna (v) [gärning] voor elkaar brengen (v) [gärning]
ordna (v) [gärning] voor elkaar krijgen (v) [gärning]
ordna (v) [justera]
 • ordnad
regelen (v) [justera]
 • geregeld
 • regelt
 • regelen
 • regelde
 • regelden
ordna (v) [problem]
 • ordnad
ophelderen (v) [problem]
 • opgehelderd
 • heldert op
 • helderen op
 • helderde op
 • helderden op
ordna (v) [problem]
 • ordnad
oplossen (v) [problem]
 • opgelost
 • lost op
 • lossen op
 • loste op
 • losten op
ordna (v) [klassifikation]
 • ordnad
opruimen (v) [klassifikation]
 • opgeruimd
 • ruimt op
 • ruimen op
 • ruimde op
 • ruimden op
ordna (v) [matematik]
 • ordnad
opruimen (v) [matematik]
 • opgeruimd
 • ruimt op
 • ruimen op
 • ruimde op
 • ruimden op
ordna (v) [rengöring]
 • ordnad
opruimen (v) [rengöring]
 • opgeruimd
 • ruimt op
 • ruimen op
 • ruimde op
 • ruimden op