Söktermen otvivelaktigt har 46 resultat
SV Svenska NL Holländska
otvivelaktigt (o) [övertygelse] en of (o) [övertygelse]
otvivelaktigt (o) [övertygelse] vanzelfsprekend (o) [övertygelse]
otvivelaktigt (o) [utom allt tvivel] buiten kijf (o) [utom allt tvivel]
otvivelaktigt (o) [utom allt tvivel] zonder enige twijfel (o) [utom allt tvivel]
otvivelaktigt (o) [utom allt tvivel] zonder ook maar de geringste twijfel (o) [utom allt tvivel]
SV Svenska NL Holländska
otvivelaktigt (o) [säkerhet] uiteraard (o) [säkerhet]
otvivelaktigt (o) [övertygelse] uiteraard (o) [övertygelse]
otvivelaktigt (o) [säkerhet] voorzeker (o) [säkerhet]
otvivelaktigt (o) [övertygelse] voorzeker (o) [övertygelse]
otvivelaktigt (o) [säkerhet] reken maar (o) [säkerhet]
otvivelaktigt (o) [övertygelse] reken maar (o) [övertygelse]
otvivelaktigt (o) [säkerhet] en of (o) [säkerhet]
otvivelaktigt (o) [säkerhet] vanzelfsprekend (o) [säkerhet]
otvivelaktigt (o) [sanning] onmiskenbaar (o) [sanning]
otvivelaktigt (o) [säkerhet] onmiskenbaar (o) [säkerhet]
otvivelaktigt (o) [övertygelse] onmiskenbaar (o) [övertygelse]
otvivelaktigt (o) [säkerhet] zichtbaar (o) [säkerhet]
otvivelaktigt (o) [säkerhet] kennelijk (o) [säkerhet]
otvivelaktigt (o) [säkerhet] klaarblijkelijk (o) [säkerhet]
otvivelaktigt (o) [övertygelse] natuurlijk (o) [övertygelse]
otvivelaktigt (o) [övertygelse] jawel (o) [övertygelse]
otvivelaktigt (o) [säkerhet] blijkbaar (o) [säkerhet]
otvivelaktigt (o) [övertygelse] overtuigd (o) [övertygelse]
otvivelaktigt (o) [säkerhet] ongetwijfeld (o) [säkerhet]
otvivelaktigt (o) [säkerhet] zeker (o) [säkerhet]
otvivelaktigt (o) [övertygelse] zeker (o) [övertygelse]
otvivelaktigt (o) [övertygelse] inderdaad (o) [övertygelse]
otvivelaktigt (o) [övertygelse] waarachtig (o) [övertygelse]
otvivelaktigt (o) [säkerhet] absoluut (o) [säkerhet]
otvivelaktigt (o) [övertygelse] absoluut (o) [övertygelse]
otvivelaktigt (o) [sanning] onbetwistbaar (o) [sanning]
otvivelaktigt (o) [säkerhet] onbetwistbaar (o) [säkerhet]
otvivelaktigt (o) [övertygelse] onbetwistbaar (o) [övertygelse]
otvivelaktigt (o) [säkerhet] duidelijk (o) [säkerhet]
otvivelaktigt (o) [sanning] ongetwijfeld (o) [sanning]
otvivelaktigt (o) [sanning] zeker (o) [sanning]
otvivelaktigt (o) [utom allt tvivel] ongetwijfeld (o) [utom allt tvivel]
otvivelaktigt (o) [övertygelse] ongetwijfeld (o) [övertygelse]
otvivelaktigt (o) [säkerhet] beslist (o) [säkerhet]
otvivelaktigt (o) [övertygelse] beslist (o) [övertygelse]
otvivelaktigt (o) [sanning] stellig (o) [sanning]
otvivelaktigt (o) [säkerhet] stellig (o) [säkerhet]
otvivelaktigt (o) [utom allt tvivel] stellig (o) [utom allt tvivel]
otvivelaktigt (o) [övertygelse] stellig (o) [övertygelse]
otvivelaktigt (o) [utom allt tvivel] zonder twijfel (o) [utom allt tvivel]
otvivelaktigt (o) [övertygelse] zonder twijfel (o) [övertygelse]
SV Synonymer för otvivelaktigt NL Översättningar
avgjort [utan tvivel] ausschlaggebend
helt säkert [utan tvivel] zweifelsohne
absolut [utan tvivel] aber hallo (adv int)
tvivel [utan tvivel] n Zweifel {m}
självklart [självfallet] natürlich
givetvis [självfallet] sicher
säkerligen [självfallet] bestimmt
naturligtvis [självfallet] sicher
antagligen [förmodligen] vermutlich
väl [förmodligen] gut
troligen [förmodligen] aller Wahrscheinlichkeit nach
sannolikt [förmodligen] vermutlich
utan tvivel [förmodligen] zweifellos
säkert [förmodligen] sicher
nog [förmodligen] genug
med visshet [med säkerhet] zweifellos
utan tvekan [med säkerhet] anstandslos
bestämt [med säkerhet] entschlossen
verkligen [i sanning] eigentlich
faktiskt [i sanning] eigentlich