Söktermen overeenkomstig har 33 resultat
NL Holländska SV Svenska
overeenkomstig (o) [voegwoord] i överensstämmelse med (o) [voegwoord]
overeenkomstig (o) [voegwoord] i enlighet med (o) [voegwoord]
overeenkomstig (o) [wetten] i enlighet med (o) [wetten]
overeenkomstig (o) [correlatie] i förhållande till (o) [correlatie]
overeenkomstig (o) [overeenkomst] i förhållande till (o) [overeenkomst]
NL Holländska SV Svenska
overeenkomstig (o) [voegwoord] i förhållande till (o) [voegwoord]
overeenkomstig (o) [wetten] i förhållande till (o) [wetten]
overeenkomstig (o) [correlatie] i överensstämmelse med (o) [correlatie]
overeenkomstig (o) [overeenkomst] i överensstämmelse med (o) [overeenkomst]
overeenkomstig (o) [overeenkomst] i enlighet med (o) [overeenkomst]
overeenkomstig (o) [wetten] i överensstämmelse med (o) [wetten]
overeenkomstig (o) [correlatie] alltefter (o) [correlatie]
overeenkomstig (o) [overeenkomst] alltefter (o) [overeenkomst]
overeenkomstig (o) [voegwoord] alltefter (o) [voegwoord]
overeenkomstig (o) [wetten] alltefter (o) [wetten]
overeenkomstig (o) [gevolg] till följd av (o) [gevolg]
overeenkomstig (n adj) [that have a similar relationship] korresponderande (n adj) [that have a similar relationship]
overeenkomstig (o) [correlatie] efter (o) [correlatie]
overeenkomstig (prep) [in proportion] i enlighet med (prep) [in proportion]
overeenkomstig (o) [correlatie] i enlighet med (o) [correlatie]
overeenkomstig (o) [wetten] enligt (o) [wetten]
overeenkomstig (o) [voegwoord] enligt (o) [voegwoord]
overeenkomstig (o) [overeenkomst] enligt (o) [overeenkomst]
overeenkomstig (prep) [in proportion] enligt (prep) [in proportion]
overeenkomstig (o) [correlatie] enligt (o) [correlatie]
overeenkomstig (a) [evenredig] överensstämmande (a) [evenredig]
overeenkomstig (a) [algemeen] överensstämmande (a) [algemeen]
overeenkomstig (n adj) [that have a similar relationship] motsvarande (n adj) [that have a similar relationship]
overeenkomstig (a) [evenredig] motsvarande (a) [evenredig]
overeenkomstig (a) [algemeen] motsvarande (a) [algemeen]
overeenkomstig (o) [wetten] efter (o) [wetten]
overeenkomstig (o) [voegwoord] efter (o) [voegwoord]
overeenkomstig (o) [overeenkomst] efter (o) [overeenkomst]

Holländska Svenska översättingar

NL Synonymer för overeenkomstig SV Översättningar
soortgelijk [corresponderend] similar
verwant [corresponderend] m emparentado
overeenstemmend [analoog] correspondiente {m}
parallel [analoog] m paralelo {m}
vergelijkbaar [analoog] comparable
analoog [conform] m semejante {m}
gelijk [conform] igual {m}
gepast [adequaat] oportuno
geschikt [adequaat] cómodo
juist [adequaat] correctamente
voldoende [adequaat] suficiente
volgens [volgens] acorde a
één [dezelfde] n uno {m}
identiek [dezelfde] igual {m}
corresponderend [gelijkluidend] correspondiente {m}
equivalent [soortgelijk] n homóloga (n)
dergelijk [soortgelijk] similar
adequaat [gepast] adecuado