Söktermen overwegen har 48 resultat
NL Holländska SV Svenska
overwegen (v) [mogelijkheid] {n}
 • overwogen
 • overweegt
 • overwegen
 • overwoog
 • overwogen
betänka (v) [mogelijkheid]
 • betänkt
overwegen (v) [think of doing] {n} fundera över (v) [think of doing]
overwegen (v) [voorstel] {n} fundera över (v) [voorstel]
overwegen (v) [beslissing] {n}
 • overwogen
 • overweegt
 • overwegen
 • overwoog
 • overwogen
begrunda (v) [beslissing]
 • begrundad
overwegen (v) [mogelijkheid] {n}
 • overwogen
 • overweegt
 • overwegen
 • overwoog
 • overwogen
begrunda (v) [mogelijkheid]
 • begrundad
NL Holländska SV Svenska
overwegen (v) [nadenken over] {n}
 • overwogen
 • overweegt
 • overwegen
 • overwoog
 • overwogen
begrunda (v) [nadenken over]
 • begrundad
overwegen (v) [think about seriously] {n}
 • overwogen
 • overweegt
 • overwegen
 • overwoog
 • overwogen
begrunda (v) [think about seriously]
 • begrundad
overwegen (v) [voorstel] {n}
 • overwogen
 • overweegt
 • overwegen
 • overwoog
 • overwogen
begrunda (v) [voorstel]
 • begrundad
overwegen (v) [beslissing] {n} reflektera på (v) [beslissing]
overwegen (v) [mogelijkheid] {n} reflektera på (v) [mogelijkheid]
overwegen (v) [nadenken over] {n} reflektera på (v) [nadenken over]
overwegen (v) [beslissing] {n}
 • overwogen
 • overweegt
 • overwegen
 • overwoog
 • overwogen
betänka (v) [beslissing]
 • betänkt
overwegen (v) [nadenken over] {n} fundera över (v) [nadenken over]
overwegen (v) [nadenken over] {n}
 • overwogen
 • overweegt
 • overwegen
 • overwoog
 • overwogen
betänka (v) [nadenken over]
 • betänkt
overwegen (v) [think about seriously] {n}
 • overwogen
 • overweegt
 • overwegen
 • overwoog
 • overwogen
betänka (v) [think about seriously]
 • betänkt
overwegen (adj v) [consider carefully] {n}
 • overwogen
 • overweegt
 • overwegen
 • overwoog
 • overwogen
överlägga (adj v) [consider carefully]
 • överlagd
overwegen (adj v) [consider carefully] {n}
 • overwogen
 • overweegt
 • overwegen
 • overwoog
 • overwogen
rådslå (adj v) [consider carefully]
 • rådslagen
overwegen (n) [geestesactiviteit] {n} tänkande (n) {n} [geestesactiviteit]
overwegen (n) [geestesactiviteit] {n} begrundande (n) {n} [geestesactiviteit]
overwegen (v) [probleem] {n} fundera hit och dit på (v) [probleem]
overwegen (n) [geestesactiviteit] {n} funderande (n) {n} [geestesactiviteit]
overwegen (v) [beslissing] {n} ta under övervägande (v) [beslissing]
overwegen (v) [mogelijkheid] {n} ta under övervägande (v) [mogelijkheid]
overwegen (v) [voorstel] {n} ta under övervägande (v) [voorstel]
overwegen (v) [beslissing] {n} tänka på (v) [beslissing]
overwegen (v) [mogelijkheid] {n}
 • overwogen
 • overweegt
 • overwegen
 • overwoog
 • overwogen
överväga (v) [mogelijkheid]
 • övervägd
overwegen (v) [nadenken over] {n}
 • overwogen
 • overweegt
 • overwegen
 • overwoog
 • overwogen
överväga (v) [nadenken over]
 • övervägd
overwegen (v) [think of doing] {n}
 • overwogen
 • overweegt
 • overwegen
 • overwoog
 • overwogen
överväga (v) [think of doing]
 • övervägd
overwegen (v) [voorstel] {n}
 • overwogen
 • overweegt
 • overwegen
 • overwoog
 • overwogen
överväga (v) [voorstel]
 • övervägd
overwegen (v) [beslissing] {n} tänka över (v) [beslissing]
overwegen (v) [mogelijkheid] {n} tänka över (v) [mogelijkheid]
overwegen (v) [voorstel] {n} tänka över (v) [voorstel]
overwegen (v) [beslissing] {n} fundera på (v) [beslissing]
overwegen (v) [mogelijkheid] {n} fundera på (v) [mogelijkheid]
overwegen (v) [think of doing] {n} fundera på (v) [think of doing]
overwegen (v) [voorstel] {n} fundera på (v) [voorstel]
overwegen (v) [beslissing] {n}
 • overwogen
 • overweegt
 • overwegen
 • overwoog
 • overwogen
överväga (v) [beslissing]
 • övervägd
overwegen (v) [mogelijkheid] {n} tänka på (v) [mogelijkheid]
overwegen (v) [nadenken over] {n} tänka på (v) [nadenken over]
overwegen (v) [voorstel] {n} tänka på (v) [voorstel]
overwegen (v) [beslissing] {n}
 • overwogen
 • overweegt
 • overwegen
 • overwoog
 • overwogen
betrakta (v) [beslissing]
 • betraktad
overwegen (v) [mogelijkheid] {n}
 • overwogen
 • overweegt
 • overwegen
 • overwoog
 • overwogen
betrakta (v) [mogelijkheid]
 • betraktad
overwegen (v) [nadenken over] {n}
 • overwogen
 • overweegt
 • overwegen
 • overwoog
 • overwogen
betrakta (v) [nadenken over]
 • betraktad
overwegen (v) [think about seriously] {n}
 • overwogen
 • overweegt
 • overwegen
 • overwoog
 • overwogen
betrakta (v) [think about seriously]
 • betraktad
overwegen (v) [probleem] {n} vrida på (v) [probleem]
overwegen (v) [think about seriously] {n}
 • overwogen
 • overweegt
 • overwegen
 • overwoog
 • overwogen
tänka (v) [think about seriously]
 • tänkt
overwegen (v) [beslissing] {n} fundera över (v) [beslissing]
overwegen (v) [mogelijkheid] {n} fundera över (v) [mogelijkheid]

Holländska Svenska översättingar