Söktermen plusminus har 6 resultat
NL Holländska SV Svenska
plusminus (o) [schatting] ungefär (o) [schatting]
plusminus (o) [schatting] nästan (o) [schatting]
plusminus (o) [schatting] omkring (o) [schatting]
plusminus (o) [schatting] cirka (o) [schatting]
plusminus (o) [schatting] approximativt (o) [schatting]
NL Holländska SV Svenska
plusminus (o) [schatting] tillnärmelsevis (o) [schatting]

Holländska Svenska översättingar

NL Synonymer för plusminus SV Översättningar
ongeveer [circa] ungefär