Söktermen Po har 2 resultat
SV Svenska NL Holländska
Po Po
NL Holländska SV Svenska
po (n) [a bowl kept in a bedroom to serve as a temporary toilet] {m} potta (n) [a bowl kept in a bedroom to serve as a temporary toilet] (u)

Holländska Svenska översättingar

NL Synonymer för po SV Översättningar
ondersteek [steek] m bäcken {n}
pot [pispot] m flata
steek [ondersteek] m stöt (u)