Söktermen prikkelen har 26 resultat
NL Holländska SV Svenska
prikkelen (v) [to arouse an organism to functional activity] väcka (v) [to arouse an organism to functional activity]
prikkelen (v) [to arouse an organism to functional activity] ge näring åt (v) [to arouse an organism to functional activity]
prikkelen (v) [gevoelens] fånga (v) [gevoelens]
prikkelen (v) [aandacht] fånga (v) [aandacht]
prikkelen (v) [oog] svida (v) [oog]
NL Holländska SV Svenska
prikkelen (v) [to arouse an organism to functional activity] pigga upp (v) [to arouse an organism to functional activity]
prikkelen (v) [to encourage into action] reta (v) [to encourage into action]
prikkelen (v) [gevoelens] framkalla (v) [gevoelens]
prikkelen (v) [aandacht] framkalla (v) [aandacht]
prikkelen (v) [to encourage into action] sporra (v) [to encourage into action]
prikkelen (v) [gedrag] sporra (v) [gedrag]
prikkelen (v) [gevoelens] upphetsa (v) [gevoelens]
prikkelen (v) [aandacht] upphetsa (v) [aandacht]
prikkelen (v) [ledematen] sticka (v) [ledematen] (informal)
prikkelen (v) [gevoelens] väcka (v) [gevoelens]
prikkelen (v) [aandacht] väcka (v) [aandacht]
prikkelen (v) [gevoelens] hetsa upp (v) [gevoelens]
prikkelen (v) [aandacht] hetsa upp (v) [aandacht]
prikkelen (v) [to encourage into action] egga (v) [to encourage into action]
prikkelen (v) [gevoelens] egga (v) [gevoelens]
prikkelen (v) [gedrag] egga (v) [gedrag]
prikkelen (v) [aandacht] egga (v) [aandacht]
prikkelen (v) [to arouse an organism to functional activity] stimulera (v) [to arouse an organism to functional activity]
prikkelen (v) [gevoelens] stimulera (v) [gevoelens]
prikkelen (v) [aandacht] stimulera (v) [aandacht]
prikkelen (v) [zintuiglijke gewaarwording] sticka (v) [zintuiglijke gewaarwording] (informal)

Holländska Svenska översättingar

NL Synonymer för prikkelen SV Översättningar
steken [prikken] слагам в торба (n v)
irriteren [ergeren] горещя се (n v)
stimuleren [aanwakkeren] подтиквам (n v)
aansporen [aanmoedigen] подстрекавам (v n)
bemoedigen [aanmoedigen] окуражавам (v)
opwinden [enthousiasmeren] вълнувам (v)
aanmoedigen [aansporen] подтиквам (n v)