Söktermen prompt har 41 resultat
SV Svenska NL Holländska
prompt (a) [tid] spoedig (a) [tid]
prompt (a) [tid] gauw (a) [tid]
prompt (a) [aktion] snel (a) [aktion]
prompt (a) [tid] snel (a) [tid]
prompt (a) [aktion] prompt (a) [aktion]
SV Svenska NL Holländska
prompt (o) [omedelbart] prompt (o) [omedelbart]
prompt (a) [tid] prompt (a) [tid]
prompt (o) [omedelbart] onmiddelijk (o) [omedelbart]
prompt (o) [omedelbart] direkt (o) [omedelbart]
SV Synonymer för prompt NL Översättningar
absolut [nödvändigt] fuldstændig
exakt [i tid] præcis
noggrann [i tid] omhyggelig (adj)
varje [till varje pris] hver
ögonblickligen [strax] straks (adv)
genast [strax] straks (adv)
plötsligt [snabbt] pludselig
snabb [snabbt] hurtig
NL Holländska SV Svenska
prompt (a) [tijd] precis (a) [tijd]
prompt (o) [tijd] i rätt tid (o) [tijd]
prompt (o) [op tijd] i rätt tid (o) [op tijd]
prompt (o) [tijd] punktligt (o) [tijd]
prompt (o) [op tijd] punktligt (o) [op tijd]
prompt (o) [tijd] punktlig (o) [tijd]
prompt (a) [tijd] punktlig (a) [tijd]
prompt (o) [op tijd] punktlig (o) [op tijd]
prompt (o) [tijd] på slaget (o) [tijd]
prompt (a) [tijd] på slaget (a) [tijd]
prompt (o) [op tijd] på slaget (o) [op tijd]
prompt (a) [tijd] prompt (a) [tijd]
prompt (o) [onmiddelijk] prompt (o) [onmiddelijk]
prompt (a) [antwoord] prompt (a) [antwoord]
prompt (a) [aktie] prompt (a) [aktie]
prompt (o) [tijd] precis (o) [tijd]
prompt (o) [op tijd] exakt (o) [op tijd]
prompt (o) [op tijd] precis (o) [op tijd]
prompt (a) [tijd] snabb (a) [tijd]
prompt (a) [antwoord] snabb (a) [antwoord]
prompt (a) [aktie] snabb (a) [aktie]
prompt (a) [tijd] rask (a) [tijd]
prompt (a) [antwoord] rask (a) [antwoord]
prompt (a) [aktie] rask (a) [aktie]
prompt (a) [tijd] fort (a) {n} [tijd]
prompt (a) [antwoord] kvick (a) [antwoord]
prompt (a) [aktie] kvick (a) [aktie]
prompt (a) [tijd] snart (a) [tijd]
prompt (o) [onmiddelijk] på en gång (o) [onmiddelijk]
prompt (o) [onmiddelijk] omedelbart (o) [onmiddelijk]
prompt (o) [tijd] exakt (o) [tijd]
prompt (a) [tijd] exakt (a) [tijd]

Holländska Svenska översättingar

NL Synonymer för prompt SV Översättningar
rap [pront] m hurtig
snel [pront] hurtig
precies [precies] præcis