Söktermen puur har 78 resultat
NL Holländska SV Svenska
puur (a) [louter] blott (a) [louter]
puur (a) [onzin] massiv (a) [onzin]
puur (a) [metalen] massiv (a) [metalen]
puur (a) [dranken] massiv (a) [dranken]
puur (a) [bepaling] massiv (a) [bepaling]
NL Holländska SV Svenska
puur (a) [algemeen] massiv (a) [algemeen]
puur (a) [alcoholische dranken] massiv (a) [alcoholische dranken]
puur (a) [voedsel] idel (a) [voedsel]
puur (a) [louter] idel (a) [louter]
puur (a) [voedsel] blott (a) [voedsel]
puur (a) [zuiver] massiv (a) [zuiver]
puur (a) [voedsel] utan något (a) [voedsel]
puur (a) [louter] utan något (a) [louter]
puur (a) [voedsel] bara (a) [voedsel]
puur (a) [louter] bara (a) [louter]
puur (a) [zuiver] uppenbar (a) [zuiver]
puur (a) [onzin] uppenbar (a) [onzin]
puur (a) [leugen] uppenbar (a) [leugen]
puur (a) [algemeen] uppenbar (a) [algemeen]
puur (a) [zuiver] fullständig (a) [zuiver]
puur (a) [leugen] icke förorenad (a) [leugen]
puur (a) [zuiver] outspädd (a) [zuiver]
puur (a) [onzin] outspädd (a) [onzin]
puur (a) [metalen] outspädd (a) [metalen]
puur (a) [dranken] outspädd (a) [dranken]
puur (a) [bepaling] outspädd (a) [bepaling]
puur (a) [algemeen] outspädd (a) [algemeen]
puur (a) [alcoholische dranken] outspädd (a) [alcoholische dranken]
puur (a) [zuiver] icke förorenad (a) [zuiver]
puur (a) [onzin] icke förorenad (a) [onzin]
puur (a) [versterkend woord] fullständig (a) [versterkend woord]
puur (a) [algemeen] icke förorenad (a) [algemeen]
puur (a) [zuiver] gedigen (a) [zuiver]
puur (a) [onzin] gedigen (a) [onzin]
puur (a) [metalen] gedigen (a) [metalen]
puur (a) [dranken] gedigen (a) [dranken]
puur (a) [bepaling] gedigen (a) [bepaling]
puur (a) [algemeen] gedigen (a) [algemeen]
puur (a) [alcoholische dranken] gedigen (a) [alcoholische dranken]
puur (a) [zuiver] ren (a) [zuiver]
puur (a) [zuiver] pur (a) [zuiver]
puur (a) [versterkend woord] pur (a) [versterkend woord]
puur (a) [onzin] pur (a) [onzin]
puur (a) [metalen] pur (a) [metalen]
puur (a) [leugen] pur (a) [leugen]
puur (a) [dranken] pur (a) [dranken]
puur (a) [bepaling] pur (a) [bepaling]
puur (a) [algemeen] pur (a) [algemeen]
puur (a) [alcoholische dranken] pur (a) [alcoholische dranken]
puur (a) [algemeen] fullkomlig (a) [algemeen]
puur (a) [voedsel] ren (a) [voedsel]
puur (a) [versterkend woord] ren (a) [versterkend woord]
puur (a) [onzin] ren (a) [onzin]
puur (a) [metalen] ren (a) [metalen]
puur (a) [louter] ren (a) [louter]
puur (a) [leugen] ren (a) [leugen]
puur (a) [dranken] ren (a) [dranken]
puur (a) [bepaling] ren (a) [bepaling]
puur (a) [algemeen] ren (a) [algemeen]
puur (a) [metalen] absolut (a) [metalen]
puur (a) [onzin] fullständig (a) [onzin]
puur (a) [metalen] fullständig (a) [metalen]
puur (a) [dranken] fullständig (a) [dranken]
puur (a) [bepaling] fullständig (a) [bepaling]
puur (a) [algemeen] fullständig (a) [algemeen]
puur (a) [alcoholische dranken] fullständig (a) [alcoholische dranken]
puur (a) [zuiver] absolut (a) [zuiver]
puur (a) [versterkend woord] absolut (a) [versterkend woord]
puur (a) [onzin] absolut (a) [onzin]
puur (a) [alcoholische dranken] ren (a) [alcoholische dranken]
puur (a) [dranken] absolut (a) [dranken]
puur (a) [bepaling] absolut (a) [bepaling]
puur (a) [algemeen] absolut (a) [algemeen]
puur (a) [alcoholische dranken] absolut (a) [alcoholische dranken]
puur (a) [zuiver] fullkomlig (a) [zuiver]
puur (a) [versterkend woord] fullkomlig (a) [versterkend woord]
puur (a) [onzin] fullkomlig (a) [onzin]
puur (a) [leugen] fullkomlig (a) [leugen]

Holländska Svenska översättingar

NL Synonymer för puur SV Översättningar
rein [onvermengd] ren
onvervalst [echt] sant
ongerept [maagdelijk] ofördärvad
louter [alleen] idel
naakt [onverbloemd] oförblommerad