Söktermen quisling har 3 resultat
Hoppa till
SV Svenska NL Holländska
quisling (n v adj) [one who violates his allegiance and betrays his/her country] (u) overloper (n v adj) {m} [one who violates his allegiance and betrays his/her country]
quisling (n v adj) [one who violates his allegiance and betrays his/her country] (u) verrader (n v adj) {m} [one who violates his allegiance and betrays his/her country]
quisling (n v adj) [one who violates his allegiance and betrays his/her country] (u) verraadster (n v adj) {f} [one who violates his allegiance and betrays his/her country]
SV Synonymer för quisling NL Översättningar
fascist [nationalsocialist] (u fascist
nazist [nationalsocialist] (u Nazi
avhoppare [förrädare] (u dropout
angivare [förrädare] (u informer
kollaboratör [förrädare] fifth columnist (n)
femtekolonnare [förrädare] fifth columnist (n)
renegat [förrädare] renegade (literature)
avfälling [förrädare] (u apostate
apostat [förrädare] (u apostate
rymling [förrädare] (u escapee
desertör [förrädare] (u deserter
överlöpare [förrädare] (u renegade (literature)
medlöpare [samarbetsman] collaborator
förrädare [samarbetsman] (u renegade (literature)
bedragare [avfälling] (u crook
tjallare [avfälling] (u (informal) informer
judas [avfälling] (u Judas