Söktermen riktigt har 27 resultat
SV Svenska NL Holländska
riktigt (adv) [in a correct manner] correct (adv) [in a correct manner]
riktigt (o) [rätt] zoals het moet (o) [rätt]
riktigt (o) [allmän] zoals het moet (o) [allmän]
riktigt (o) [rätt] op de juiste manier (o) [rätt]
riktigt (o) [allmän] op de juiste manier (o) [allmän]
SV Svenska NL Holländska
riktigt (adv) [in a correct manner] goed (adv) {n} [in a correct manner]
riktigt (o) [övertygelse] en of (o) [övertygelse]
riktigt (o) [övertygelse] reken maar (o) [övertygelse]
riktigt (o) [övertygelse] voorzeker (o) [övertygelse]
riktigt (o) [övertygelse] uiteraard (o) [övertygelse]
riktigt (o) [uppriktigt] waarlijk (o) [uppriktigt]
riktigt (o) [uppriktigt] oprecht (o) [uppriktigt]
riktigt (o) [övertygelse] vanzelfsprekend (o) [övertygelse]
riktigt (o) [rätt] correct (o) [rätt]
riktigt (o) [övertygelse] zeker (o) [övertygelse]
riktigt (o) [allmän] correct (o) [allmän]
riktigt (o) [rätt] juist (o) [rätt]
riktigt (adv) [in a correct manner] juist (adv) [in a correct manner]
riktigt (o) [allmän] juist (o) [allmän]
riktigt (o) [övertygelse] zonder twijfel (o) [övertygelse]
riktigt (o) [övertygelse] stellig (o) [övertygelse]
riktigt (o) [övertygelse] beslist (o) [övertygelse]
riktigt (o) [övertygelse] ongetwijfeld (o) [övertygelse]
riktigt (o) [övertygelse] onbetwistbaar (o) [övertygelse]
riktigt (o) [övertygelse] absoluut (o) [övertygelse]
riktigt (o) [övertygelse] waarachtig (o) [övertygelse]
riktigt (o) [övertygelse] inderdaad (o) [övertygelse]
SV Synonymer för riktigt NL Översättningar
i hög grad [synnerligen] grotendeels
nog [synnerligen] genoeg
bra [allt väl] goed {n}
rätt [allt väl] gerecht {n}
riktig [allt väl] juist
okej [allt väl] vrij goed {n}
galant [väl] ridderlijk
lyckligt [väl] blij
flott [väl] smeer
väl [på rätt sätt] vrij goed {n}
fin [fint] (pej. fijn
tämligen [rätt så] nagenoeg
relativt [rätt så] pro rata
någorlunda [rätt så] tussenbeide
ganska [rätt så] nagenoeg