Söktermen ringa har 40 resultat
SV Svenska NL Holländska
ringa (a) [vikt] verwaarloosbaar (a) [vikt]
ringa (a) [vikt] niet essentieel (a) [vikt]
ringa (v) [ljud]
 • ringd
weerklinken (v) [ljud]
 • weerklonken
 • weerklinken
 • weerklonken
ringa (v) [ljud]
 • ringd
galmen (v) [ljud]
 • gegalmd
 • galmt
 • galmen
 • galmden
 • galmde
ringa (a) [grad] klein (a) [grad]
SV Svenska NL Holländska
ringa (a) [kvantitet] klein (a) [kvantitet]
ringa (n v) [to produce the sound of a bell or a similar sound]
 • ringd
rinkelen (n v) {n} [to produce the sound of a bell or a similar sound]
 • gerinkeld
 • rinkelen
 • rinkelden
ringa (n v) [to produce the sound of a bell or a similar sound]
 • ringd
klinken (n v) {n} [to produce the sound of a bell or a similar sound]
 • geklonken
 • klinken
 • klinkt
 • klonken
 • klonk
ringa (a) [grad] gering (a) [grad]
ringa (a) [kvantitet] gering (a) [kvantitet]
ringa (a) [vikt] onbenullig (a) [vikt]
ringa (a) [vikt] te verwaarlozen (a) [vikt]
ringa (n v) [to make, produce sound]
 • ringd
weergalmen (n v) [to make, produce sound]
 • weergalmd
 • weergalmen
 • weergalmden
ringa (a) [kvantitet] karig (a) [kvantitet]
ringa (a) [kvantitet] te weinig (a) [kvantitet]
ringa (v) [klocka]
 • ringd
luiden (v) [klocka]
 • geluid
 • luidt
 • luiden
 • luidden
 • luidde
ringa (n v) [to make, produce sound]
 • ringd
luiden (n v) [to make, produce sound]
 • geluid
 • luidt
 • luiden
 • luidden
 • luidde
ringa (a) [vikt] bijkomstig (a) [vikt]
ringa (a) [vikt] niet van wezenlijk belang (a) [vikt]
ringa (n v) [to make, produce sound]
 • ringd
beieren (n v) [to make, produce sound]
 • gebeierd
 • beieren
 • beiert
 • beierde
 • beierden
ringa (v) [telefon]
 • ringd
bellen (v) [telefon]
 • gebeld
 • belt
 • bellen
 • belden
 • belde
ringa (v) [väckarklocka]
 • ringd
aflopen (v) [väckarklocka]
 • afgelopen
 • loopt af
 • lopen af
 • liepen af
 • liep af
ringa (a) [vikt] onbeduidend (a) [vikt]
ringa (a) [vikt] onbelangrijk (a) [vikt]
ringa (v) [telefon]
 • ringd
opbellen (v) [telefon]
 • opgebeld
 • belt op
 • bellen op
 • belden op
 • belde op
ringa (n v) [to contact by telephone]
 • ringd
opbellen (n v) [to contact by telephone]
 • opgebeld
 • belt op
 • bellen op
 • belden op
 • belde op
ringa (n v) [to telephone someone]
 • ringd
opbellen (n v) [to telephone someone]
 • opgebeld
 • belt op
 • bellen op
 • belden op
 • belde op
ringa (v) [telefon]
 • ringd
telefoneren (v) [telefon]
 • getelefoneerd
 • telefoneert
 • telefoneren
 • telefoneerden
 • telefoneerde
ringa (n v) [to call someone]
 • ringd
telefoneren (n v) [to call someone]
 • getelefoneerd
 • telefoneert
 • telefoneren
 • telefoneerden
 • telefoneerde
ringa (n v) [to telephone someone]
 • ringd
telefoneren (n v) [to telephone someone]
 • getelefoneerd
 • telefoneert
 • telefoneren
 • telefoneerden
 • telefoneerde
ringa (v) [telefon]
 • ringd
draaien (v) {n} [telefon]
 • gedraaid
 • draait
 • draaien
 • draaiden
 • draaide
ringa (n v) [to produce the sound of a bell or a similar sound]
 • ringd
bellen (n v) [to produce the sound of a bell or a similar sound]
 • gebeld
 • belt
 • bellen
 • belden
 • belde
ringa (a) [kvantitet] armoedig (a) [kvantitet]
ringa (a) [kvantitet] armzalig (a) [kvantitet]
ringa (a) [kvantitet] pover (a) [kvantitet]
ringa (v) [telefon]
 • ringd
kiezen (v) {n} [telefon]
 • gekozen
 • kiezen
 • kiest
 • kozen
 • koos
ringa (a) [vikt] onbetekenend (a) [vikt]
ringa (a) [vikt] pietluttig (a) [vikt]
ringa (a) [kvantitet] schaars (a) [kvantitet]
ringa (a) [vikt] futiel (a) [vikt]
SV Synonymer för ringa NL Översättningar
sjunga [ljuda] synge
eka [ljuda] robåd (n)
låta [ljuda] lyde
tona [ljuda] tone
fattig [enkel] fattig
arm [enkel] arm
oväsentlig [sekundär] detalje (n v)
senare [sekundär] senere
underordnad [sekundär] (invariable underordnet (adj n v)
svag [på långt håll] svag (adj)
dunkel [på långt håll] n forblommet (adj)
främmande [på långt håll] udenlandsk
avlägsen [på långt håll] fjern
omge [kransa] omkredse (n v)
dålig [vardaglig] dårlig
snål [vardaglig] smålig
mager [vardaglig] mager (adj)
platt [vardaglig] jævn (adj v adv n)
låg [vardaglig] mørk
liten [lätt] liden