Söktermen ringa har 40 resultat
SV Svenska NL Holländska
ringa (a) [vikt] verwaarloosbaar (a) [vikt]
ringa (a) [vikt] niet essentieel (a) [vikt]
ringa (v) [ljud] weerklinken (v) [ljud]
ringa (v) [ljud] galmen (v) [ljud]
ringa (a) [grad] klein (a) [grad]
SV Svenska NL Holländska
ringa (a) [kvantitet] klein (a) [kvantitet]
ringa (n v) [to produce the sound of a bell or a similar sound] rinkelen (n v) {n} [to produce the sound of a bell or a similar sound]
ringa (n v) [to produce the sound of a bell or a similar sound] klinken (n v) {n} [to produce the sound of a bell or a similar sound]
ringa (a) [grad] gering (a) [grad]
ringa (a) [kvantitet] gering (a) [kvantitet]
ringa (a) [vikt] onbenullig (a) [vikt]
ringa (a) [vikt] te verwaarlozen (a) [vikt]
ringa (n v) [to make, produce sound] weergalmen (n v) [to make, produce sound]
ringa (a) [kvantitet] karig (a) [kvantitet]
ringa (a) [kvantitet] te weinig (a) [kvantitet]
ringa (v) [klocka] luiden (v) [klocka]
ringa (n v) [to make, produce sound] luiden (n v) [to make, produce sound]
ringa (a) [vikt] bijkomstig (a) [vikt]
ringa (a) [vikt] niet van wezenlijk belang (a) [vikt]
ringa (n v) [to make, produce sound] beieren (n v) [to make, produce sound]
ringa (v) [telefon] bellen (v) [telefon]
ringa (v) [väckarklocka] aflopen (v) [väckarklocka]
ringa (a) [vikt] onbeduidend (a) [vikt]
ringa (a) [vikt] onbelangrijk (a) [vikt]
ringa (v) [telefon] opbellen (v) [telefon]
ringa (n v) [to contact by telephone] opbellen (n v) [to contact by telephone]
ringa (n v) [to telephone someone] opbellen (n v) [to telephone someone]
ringa (v) [telefon] telefoneren (v) [telefon]
ringa (n v) [to call someone] telefoneren (n v) [to call someone]
ringa (n v) [to telephone someone] telefoneren (n v) [to telephone someone]
ringa (v) [telefon] draaien (v) {n} [telefon]
ringa (n v) [to produce the sound of a bell or a similar sound] bellen (n v) [to produce the sound of a bell or a similar sound]
ringa (a) [kvantitet] armoedig (a) [kvantitet]
ringa (a) [kvantitet] armzalig (a) [kvantitet]
ringa (a) [kvantitet] pover (a) [kvantitet]
ringa (v) [telefon] kiezen (v) {n} [telefon]
ringa (a) [vikt] onbetekenend (a) [vikt]
ringa (a) [vikt] pietluttig (a) [vikt]
ringa (a) [kvantitet] schaars (a) [kvantitet]
ringa (a) [vikt] futiel (a) [vikt]