Söktermen ruva på har 14 resultat
SV Svenska NL Holländska
ruva på (v) [problem] tobben (v) [problem]
ruva på (v) [ägg] uitbroeden (v) [ägg]
ruva på (v) [ägg] bebroeden (v) [ägg]
ruva på (v) [problem] broeden op (v) [problem]
ruva på (v) [problem] tobben over (v) [problem]
SV Svenska NL Holländska
ruva på (v) [problem] piekeren over (v) [problem]
ruva på (v) [problem] rondlopen met (v) [problem]
ruva på (v) [problem] voortdurend denken aan (v) [problem]
ruva på (v) [problem] nadenken (v) {n} [problem]
ruva på (v) [problem] peinzen (v) [problem]
ruva på (v) [problem] mijmeren (v) {n} [problem]
ruva på (v) [problem] herkauwen (v) [problem]
ruva på (v) [problem] overpeinzen (v) [problem]
ruva på (v) [problem] piekeren (v) [problem]

SV NL Översättningar för ruva

ruva (n v) [to keep an egg warm] uitbroeden (n v) [to keep an egg warm]
ruva (v) [ägg] uitbroeden (v) [ägg]
ruva (v) [ägg] bebroeden (v) [ägg]
ruva (v) [ornitologi] broeden (v) [ornitologi]
ruva (n v) [to dwell upon moodily and at length] broeden (n v) [to dwell upon moodily and at length]
ruva (n v) [to keep an egg warm] broeden (n v) [to keep an egg warm]
ruva (n v) [to dwell upon moodily and at length] piekeren (n v) [to dwell upon moodily and at length]
ruva (n v) [to protect] behoeden (n v) [to protect]

SV NL Översättningar för

naar
(o) [allmän] in verband met (o) [allmän]
(prep adv adj) [in the immediate neighborhood of] bij (prep adv adj) {m} [in the immediate neighborhood of]
(o) [allmän] op (o) [allmän]
(o) [preposition] op (o) [preposition]
(o) [egendom] van (o) [egendom]
(o) [på varje] in (o) [på varje]
(prep adv adj) [in the immediate neighborhood of] in de buurt (prep adv adj) [in the immediate neighborhood of]
(o) [yta] erop (o) [yta]
(o) [tid] tegen (o) [tid]
SV Synonymer för ruva på NL Översättningar
ämna [avse] bedoelen
planera [avse] voor {m}
beräkna [avse] berekenen
vilja [avse] zullen
fundera på [avse] overwegen {n}
tänka [avse] bedenken
gömma [lägga på minnet] dekking {f}