Söktermen säkert har 55 resultat
SV Svenska NL Holländska
säkert (o) [övertygelse] en of (o) [övertygelse]
säkert (o) [säkerhet] vanzelfsprekend (o) [säkerhet]
säkert (o) [övertygelse] vanzelfsprekend (o) [övertygelse]
säkert (o) [allmän] uiteraard (o) [allmän]
säkert (o) [säkerhet] uiteraard (o) [säkerhet]
SV Svenska NL Holländska
säkert (o) [övertygelse] uiteraard (o) [övertygelse]
säkert (o) [allmän] voorzeker (o) [allmän]
säkert (o) [säkerhet] voorzeker (o) [säkerhet]
säkert (o) [övertygelse] voorzeker (o) [övertygelse]
säkert (o) [allmän] reken maar (o) [allmän]
säkert (o) [säkerhet] reken maar (o) [säkerhet]
säkert (o) [övertygelse] reken maar (o) [övertygelse]
säkert (o) [allmän] en of (o) [allmän]
säkert (o) [säkerhet] en of (o) [säkerhet]
säkert (o) [allmän] vanzelfsprekend (o) [allmän]
säkert (o) [säkerhet] onmiskenbaar (o) [säkerhet]
säkert (o) [säkerhet] zichtbaar (o) [säkerhet]
säkert (o) [säkerhet] kennelijk (o) [säkerhet]
säkert (o) [säkerhet] klaarblijkelijk (o) [säkerhet]
säkert (o) [allmän] natuurlijk (o) [allmän]
säkert (o) [övertygelse] natuurlijk (o) [övertygelse]
säkert (o) [allmän] jawel (o) [allmän]
säkert (o) [övertygelse] jawel (o) [övertygelse]
säkert (o) [allmän] met zekerheid (o) [allmän]
säkert (o) [övertygelse] met zekerheid (o) [övertygelse]
säkert (o) [säkerhet] blijkbaar (o) [säkerhet]
säkert (o) [allmän] overtuigd (o) [allmän]
säkert (o) [övertygelse] overtuigd (o) [övertygelse]
säkert (o) [allmän] ongetwijfeld (o) [allmän]
säkert (adj determiner) [sure, positive, not doubting] zeker (adj determiner) [sure, positive, not doubting]
säkert (o) [säkerhet] zeker (o) [säkerhet]
säkert (o) [övertygelse] zeker (o) [övertygelse]
säkert (o) [säkerhet] inderdaad (o) [säkerhet]
säkert (o) [övertygelse] inderdaad (o) [övertygelse]
säkert (o) [säkerhet] waarachtig (o) [säkerhet]
säkert (o) [övertygelse] waarachtig (o) [övertygelse]
säkert (o) [allmän] absoluut (o) [allmän]
säkert (o) [säkerhet] absoluut (o) [säkerhet]
säkert (o) [övertygelse] absoluut (o) [övertygelse]
säkert (o) [säkerhet] onbetwistbaar (o) [säkerhet]
säkert (o) [övertygelse] onbetwistbaar (o) [övertygelse]
säkert (o) [säkerhet] duidelijk (o) [säkerhet]
säkert (o) [allmän] zeker (o) [allmän]
säkert (o) [säkerhet] ongetwijfeld (o) [säkerhet]
säkert (o) [övertygelse] ongetwijfeld (o) [övertygelse]
säkert (o) [allmän] beslist (o) [allmän]
säkert (o) [säkerhet] beslist (o) [säkerhet]
säkert (o) [övertygelse] beslist (o) [övertygelse]
säkert (o) [allmän] stellig (o) [allmän]
säkert (o) [säkerhet] stellig (o) [säkerhet]
säkert (o) [övertygelse] stellig (o) [övertygelse]
säkert (o) [säkerhet] zonder twijfel (o) [säkerhet]
säkert (o) [övertygelse] zonder twijfel (o) [övertygelse]
säkert (o) [allmän] precies (o) [allmän]
säkert (o) [övertygelse] precies (o) [övertygelse]