Söktermen slå in har 18 resultat
SV Svenska NL Holländska
slå in (v) [allmän] rammen (v) [allmän]
slå in (v) [present] verpakken (v) {n} [present]
slå in (v) [paket] verpakken (v) {n} [paket]
slå in (v) [To fold and secure something to be the cover or protection] verpakken (v) {n} [To fold and secure something to be the cover or protection]
slå in (v n) [to enclose completely in fabric, paper, etc] inpakken (v n) {n} [to enclose completely in fabric, paper, etc]
SV Svenska NL Holländska
slå in (v) [present] inpakken (v) {n} [present]
slå in (v) [paket] inpakken (v) {n} [paket]
slå in (v) [To fold and secure something to be the cover or protection] inpakken (v) {n} [To fold and secure something to be the cover or protection]
slå in (v) [dörr] rammen (v) [dörr]
slå in (v) [To fold and secure something to be the cover or protection] omhullen (v) {n} [To fold and secure something to be the cover or protection]
slå in (v) [dörr] intrappen (v) [dörr]
slå in (v) [allmän] intrappen (v) [allmän]
slå in (v) [dörr] inbeuken (v) [dörr]
slå in (v) [allmän] inbeuken (v) [allmän]
slå in (v) [dörr] kapotslaan (v) [dörr]
slå in (v) [allmän] kapotslaan (v) [allmän]
slå in (v) [dörr] inslaan (v) [dörr]
slå in (v) [allmän] inslaan (v) [allmän]

SV NL Översättningar för slå

slå (v) [telefon]
 • slagen
draaien (v) {n} [telefon]
 • gedraaid
 • draait
 • draaien
 • draaide
 • draaiden
slå (v) [sport]
 • slagen
inmaken (v) [sport]
 • ingemaakt
 • maken in
 • maakt in
 • maakte in
 • maakten in
slå (v) [föremål]
 • slagen
raken (v) [föremål]
 • geraakt
 • raken
 • raakt
 • raakte
 • raakten
slå (v) [föremål]
 • slagen
treffen (v) {n} [föremål]
 • getroffen
 • treffen
 • treft
 • troffen
 • trof
slå (v n) [to hit]
 • slagen
treffen (v n) {n} [to hit]
 • getroffen
 • treffen
 • treft
 • troffen
 • trof
slå (v) [uppmärksamhet]
 • slagen
treffen (v) {n} [uppmärksamhet]
 • getroffen
 • treffen
 • treft
 • troffen
 • trof
slå (v) [uppmärksamhet]
 • slagen
frapperen (v) [uppmärksamhet]
 • gefrappeerd
 • frapperen
 • frappeert
 • frappeerden
 • frappeerde
slå (v) [uppmärksamhet]
 • slagen
opvallen (v) [uppmärksamhet]
 • opgevallen
 • vallen op
 • valt op
 • vielen op
 • viel op
slå (v) [uppmärksamhet] in het oog springen (v) [uppmärksamhet]
slå (v) [uppmärksamhet] de aandacht trekken (v) [uppmärksamhet]