Söktermen som en följd av har 15 resultat
SV Svenska NL Holländska
som en följd av (o) [grund] te wijten aan (o) [grund]
som en följd av (o) [grund] te danken aan (o) [grund]
som en följd av (o) [grund] omwille van (o) [grund]
som en följd av (o) [grund] vanwege (o) [grund]
som en följd av (o) [grund] doordat (o) [grund]
SV Svenska NL Holländska
som en följd av (o) [grund] door het feit dat (o) [grund]
som en följd av (o) [grund] als gevolg van (o) [grund]
som en följd av (o) [grund] uit (o) [grund]
som en följd av (o) [grund] door (o) [grund]
som en följd av (o) [grund] omdat (o) [grund]
som en följd av (o) [grund] want (o) [grund]
som en följd av (o) [grund] wegens (o) [grund]
som en följd av (o) [grund] om reden van (o) [grund]
som en följd av (o) [grund] op grond van (o) [grund]
som en följd av (o) [grund] ten gevolge van (o) [grund]

SV NL Översättningar för som

som (o) [som t ex] als (o) [som t ex]
som (o) [sätt] als (o) [sätt]
som (o) [preposition] als (o) [preposition]
som (o) [konjunktion] als (o) [konjunktion]
som (o) [jämförelse] als (o) [jämförelse]
som (o) [liksom] als (o) [liksom]
som (o) [som t ex] zoals (o) [som t ex]
som (o) [sätt] zoals (o) [sätt]
som (o) [preposition] zoals (o) [preposition]
som (o) [konjunktion] zoals (o) [konjunktion]

SV NL Översättningar för en

en (a) [allmän] enig (a) [allmän]
en (a) [grundtal] enig (a) [grundtal]
en (a) [indefinit determinant] enig (a) [indefinit determinant]
en (pronoun determiner) [one] je (pronoun determiner) [one]
en (pronoun determiner) [one] u (pronoun determiner) [one]
en (a) [allmän] een zekere (a) [allmän]
en (a) [grundtal] een zekere (a) [grundtal]
en (a) [indefinit determinant] een zekere (a) [indefinit determinant]
en (a) [allmän] één of andere (a) [allmän]
en (a) [grundtal] één of andere (a) [grundtal]

SV NL Översättningar för följd

följd (n adj) [a number of things that follow on one after the other] (u) serie (n adj) {f} [a number of things that follow on one after the other]
följd (n adj) [a number of things that follow on one after the other] (u) reeks (n adj) {m} [a number of things that follow on one after the other]

SV NL Översättningar för av

av (prep adv adj n) [indicates creator of a work] vanwege (prep adv adj n) [indicates creator of a work]
av (o) [böcker] op (o) [böcker]
av (o) [del] op (o) [del]
av (o) [egendom] op (o) [egendom]
av (o) [böcker] van (o) [böcker]
av (o) [del] van (o) [del]
av (o) [egendom] van (o) [egendom]
av (o) [grund] van (o) [grund]
av (o) [material] van (o) [material]
av (o) [ursprung] van (o) [ursprung]