Söktermen spoor har 29 resultat
NLHolländskaSVSvenska
spoor(v n)[track followed by a hunter]{n} spår(v n){n}[track followed by a hunter]
spoor(n v)[reproductive particle]{n} spor(n v)[reproductive particle](u)
spoor(n)[wiel]{n} hjulspår(n){n}[wiel]
spoor(n)[band]{n} hjulspår(n){n}[band]
spoor(n)[voetstappen]{n} stänk(n){n}[voetstappen]
NLHolländskaSVSvenska
spoor(n)[teken]{n} stänk(n){n}[teken]
spoor(n)[jacht]{n} stänk(n){n}[jacht]
spoor(n)[indicatie]{n} stänk(n){n}[indicatie]
spoor(n)[hoeveelheid]{n} stänk(n){n}[hoeveelheid]
spoor(n)[geschiedenis]{n} stänk(n){n}[geschiedenis]
spoor(n)[dieren]{n} stänk(n){n}[dieren]
spoor(n)[bandrecorder]{n} stänk(n){n}[bandrecorder]
spoor(n)[spoorwegen]{n} järnvägsbolag(n){n}[spoorwegen]
spoor(n v)[A rigid implement, often roughly y-shaped, that is fixed to one's heel for purpose of prodding a horse]{n} sporre(n v)[A rigid implement, often roughly y-shaped, that is fixed to one's heel for purpose of prodding a horse](u)
spoor(n)[voetstappen]{n} spår(n){n}[voetstappen]
spoor(n)[voet]{n} avtryck(n){n}[voet]
spoor(n)[teken]{n} spår(n){n}[teken]
spoor(n)[spoorwegen]{n} spår(n){n}[spoorwegen]
spoor(n)[mark of the foot left on the earth; a track or footstep; a trace; a sign]{n} spår(n){n}[mark of the foot left on the earth; a track or footstep; a trace; a sign]
spoor(n)[jacht]{n} spår(n){n}[jacht]
spoor(n)[indicatie]{n} spår(n){n}[indicatie]
spoor(n)[hoeveelheid]{n} spår(n){n}[hoeveelheid]
spoor(n)[geschiedenis]{n} spår(n){n}[geschiedenis]
spoor(n v)[figuratively: any traces that can be followed]{n} spår(n v){n}[figuratively: any traces that can be followed]
spoor(n)[dieren]{n} spår(n){n}[dieren]
spoor(n)[bandrecorder]{n} spår(n){n}[bandrecorder]
spoor(n)[band]{n} spår(n){n}[band]
spoor(n v)[information that may lead one to a certain point or conclusion]{n} ledtråd(n v)[information that may lead one to a certain point or conclusion](u)
spoor(n)[voet]{n} märke(n){n}[voet]

Holländska Svenska översättingar

NLSynonymer för spoorSVÖversättningar
zweem[glimp]mstänk{n}
schijn[glimp]msken{n}
overblijfsel[spoor]nrest(u)
boemel[trein]msupkalas{n}
glimp[schijn]glimt(u)
vleugje[ondertoon]nstänk{n}
lijn[baanvak]mlinje(u)
trein[boemel]mgodståg{n}