Söktermen svänga har 15 resultat
SV Svenska NL Holländska
svänga (v) [trafik]
 • svängd
draaien (v) {n} [trafik]
 • gedraaid
 • draait
 • draaien
 • draaide
 • draaiden
svänga (v) [väg]
 • svängd
draaien (v) {n} [väg]
 • gedraaid
 • draait
 • draaien
 • draaide
 • draaiden
svänga (v) [trafik]
 • svängd
afslaan (v) [trafik]
 • afgeslagen
 • slaat af
 • slaan af
 • sloeg af
 • sloegen af
svänga (v) [trafik] een afslag nemen (v) [trafik]
svänga (v) [väg]
 • svängd
buigen (v) [väg]
 • gebogen
 • buigen
 • buigt
 • boog
 • bogen
SV Svenska NL Holländska
svänga (v) [väg] een bocht maken (v) [väg]
svänga (v) [fordon]
 • svängd
rondzwenken (v) [fordon]
 • rondgezwenkt
 • zwenkt rond
 • zwenken rond
 • zwenkten rond
 • zwenkte rond
svänga (v) [svans] zwiepen met (v) [svans]
svänga (v) [svans] slaan met (v) [svans]
svänga (v) [fysik]
 • svängd
slingeren (v) [fysik]
 • geslingerd
 • slingeren
 • slingert
 • slingerden
 • slingerde
svänga (v) [vapen]
 • svängd
slingeren (v) [vapen]
 • geslingerd
 • slingeren
 • slingert
 • slingerden
 • slingerde
svänga (v) [kropp]
 • svängd
wiegen (v) [kropp]
 • gewiegd
 • wiegen
 • wiegt
 • wiegde
 • wiegden
svänga (v) [kropp]
 • svängd
swingen (v) [kropp]
 • geswingd
 • swingen
 • swingt
 • swingden
 • swingde
svänga (v) [fysik]
 • svängd
zwaaien (v) [fysik]
 • gezwaaid
 • zwaait
 • zwaaien
 • zwaaiden
 • zwaaide
svänga (v) [vapen]
 • svängd
zwaaien (v) [vapen]
 • gezwaaid
 • zwaait
 • zwaaien
 • zwaaiden
 • zwaaide