Söktermen upplösa har 40 resultat
SV Svenska NL Holländska
upplösa (v) [kemi] zich ontbinden (v) [kemi]
upplösa (v) [annullera] herroepen (v) [annullera]
upplösa (v) [lagar] herroepen (v) [lagar]
upplösa (v) [annullera] nietig verklaren (v) [annullera]
upplösa (v) [lagar] nietig verklaren (v) [lagar]
SV Svenska NL Holländska
upplösa (v) [annullera] ongeldig maken (v) [annullera]
upplösa (v) [lagar] ongeldig maken (v) [lagar]
upplösa (v) [kemi] oplossen (v) [kemi]
upplösa (v) [lagar] oplossen (v) [lagar]
upplösa (v) [organisation] oplossen (v) [organisation]
upplösa (v) [lagar] intrekken (v) [lagar]
upplösa (v) [lagar] zich ontbinden (v) [lagar]
upplösa (v) [organisation] zich ontbinden (v) [organisation]
upplösa (v) [kemi] ontbinden (v) [kemi]
upplösa (v) [lagar] ontbinden (v) [lagar]
upplösa (v) [organisation] ontbinden (v) [organisation]
upplösa (v) [to break up or cause to cease to exist] ontbinden (v) [to break up or cause to cease to exist]
upplösa (v) [desorganisera] verstoren (v) [desorganisera]
upplösa (v) [desorganisera] in de war brengen (v) [desorganisera]
upplösa (v) [desorganisera] wanorde scheppen (v) [desorganisera]
upplösa (v) [lagar] een eind maken aan (v) [lagar]
upplösa (v) [kemi] opheffen (v) {n} [kemi]
upplösa (v) [lagar] opheffen (v) {n} [lagar]
upplösa (v) [organisation] opheffen (v) {n} [organisation]
upplösa (v) [annullera] afschaffen (v) [annullera]
upplösa (v) [kemi] afschaffen (v) [kemi]
upplösa (v) [lagar] afschaffen (v) [lagar]
upplösa (v) [organisation] afschaffen (v) [organisation]
upplösa (v) [annullera] een eind maken aan (v) [annullera]
upplösa (v) [kemi] een eind maken aan (v) [kemi]
upplösa (v) [annullera] opheffen (v) {n} [annullera]
upplösa (v) [organisation] een eind maken aan (v) [organisation]
upplösa (v) [annullera] tenietdoen (v) [annullera]
upplösa (v) [kemi] tenietdoen (v) [kemi]
upplösa (v) [lagar] tenietdoen (v) [lagar]
upplösa (v) [organisation] tenietdoen (v) [organisation]
upplösa (v) [annullera] annuleren (v) [annullera]
upplösa (v) [lagar] annuleren (v) [lagar]
upplösa (v) [organisation] annuleren (v) [organisation]
upplösa (v) [annullera] intrekken (v) [annullera]
SV Synonymer för upplösa NL Översättningar
klippa av [hastigt avsluta] lossnijden
stoppa [hastigt avsluta] stoppen {n}
hejda [hastigt avsluta] stelpen
inställa [hastigt avsluta] afzeggen
upphöra med [hastigt avsluta] ophouden {n}
avbryta [hastigt avsluta] annuleren
utreda [förbereda nedläggandet av] wetenschappelijk onderzoeken
göra slut på [förbereda nedläggandet av] verbeuzelen
likvidera [förbereda nedläggandet av] uit de weg ruimen (informal)
avveckla [förbereda nedläggandet av] ontmantelen
befria från [lätta] ontheffen van
lindra [lätta] verzachten
få bukt med [lätta] omgaan met
smälta [lätta] verteren
avlägsna [lätta] verlaten {n}
driva bort [lätta] eruit werken
skingra [lätta] uiteendrijven
uppdela [uppdela i beståndsdelar] opdelen
undersöka [uppdela i beståndsdelar] examineren
förklara [uppdela i beståndsdelar] verklaren {n}