Söktermen vanwege har 9 resultat
NLHolländskaSVSvenska
vanwege(o)[reden] för(o)[reden]
vanwege(o)[reden] tack vare(o)[reden]
vanwege(prep)[on account of, by reason of, for the purpose of] på grund av(prep)[on account of, by reason of, for the purpose of]
vanwege(o)[reden] på grund av(o)[reden]
vanwege(o)[reden] med anledning av(o)[reden]
NLHolländskaSVSvenska
vanwege(o)[reden] som en följd av(o)[reden]
vanwege(prep adv adj n)[indicates creator of a work] av(prep adv adj n)[indicates creator of a work]
vanwege(o)[reden] av hänsyn till(o)[reden]
vanwege(o)[reden] för ... skull(o)[reden]

Holländska Svenska översättingar

NLSynonymer för vanwegeSVÖversättningar
om[vanwege]runt