Söktermen vanwege har 9 resultat
NL Holländska SV Svenska
vanwege (o) [reden] för (o) [reden]
vanwege (o) [reden] tack vare (o) [reden]
vanwege (prep) [on account of, by reason of, for the purpose of] på grund av (prep) [on account of, by reason of, for the purpose of]
vanwege (o) [reden] på grund av (o) [reden]
vanwege (o) [reden] med anledning av (o) [reden]
NL Holländska SV Svenska
vanwege (o) [reden] som en följd av (o) [reden]
vanwege (prep adv adj n) [indicates creator of a work] av (prep adv adj n) [indicates creator of a work]
vanwege (o) [reden] av hänsyn till (o) [reden]
vanwege (o) [reden] för ... skull (o) [reden]

Holländska Svenska översättingar

NL Synonymer för vanwege SV Översättningar
om [vanwege] nas