Söktermen vara har 33 resultat
SV Svenska NL Holländska
vara (v) [used to indicate weather, air quality, or the like] zijn (v) {n} [used to indicate weather, air quality, or the like]
vara (n) [that which is produced, traded, bought or sold] goederen (n) [that which is produced, traded, bought or sold] (p)
vara (v) [occupy a place] staan (v) [occupy a place]
vara (v) [occur, take place] plaatsvinden (v) [occur, take place]
vara (v) [occupy a place] zitten (v) [occupy a place]
SV Svenska NL Holländska
vara (n) [that which is produced, traded, bought or sold] waar (n) [that which is produced, traded, bought or sold]
vara (v) [used to indicate that the values on either side of an equation are the same] gelijk (v) [used to indicate that the values on either side of an equation are the same]
vara (v) [occupy a place] wezen (v) {n} [occupy a place]
vara (v) [medicin] etteren (v) [medicin]
vara (v) [medicin] zweren (v) [medicin]
vara (v) [tid] duren (v) [tid]
vara (v) [fortsättning] duren (v) [fortsättning]
vara (v) [plats] bestaan (v) {n} [plats]
vara (v) [filosofi] bestaan (v) {n} [filosofi]
vara (v) [allmän] bestaan (v) {n} [allmän]
vara (v n) [to be composed (of)] bestaan uit (v n) [to be composed (of)]
vara (v) [tid] voortduren (v) [tid]
vara (v) [used to indicate that the subject plays the role of the predicate nominative] zijn (v) {n} [used to indicate that the subject plays the role of the predicate nominative]
vara (v) [used to indicate that the subject has the qualities described by a noun or noun phrase] zijn (v) {n} [used to indicate that the subject has the qualities described by a noun or noun phrase]
vara (v) [used to indicate that the subject and object are the same] zijn (v) {n} [used to indicate that the subject and object are the same]
vara (v) [plats] zijn (v) {n} [plats]
vara (v) [occur, take place] zijn (v) {n} [occur, take place]
vara (v) [occupy a place] zijn (v) {n} [occupy a place]
vara (v) [filosofi] zijn (v) {n} [filosofi]
vara (v) [elliptical form of "be here", or similar] zijn (v) {n} [elliptical form of "be here", or similar]
vara (v) [allmän] zijn (v) {n} [allmän]
vara (v) [(archaic) used to form the perfect aspect with certain intransitive verbs] zijn (v) {n} [(archaic) used to form the perfect aspect with certain intransitive verbs]
vara (v) [occupy a place] liggen (v) [occupy a place]
vara (v) [plats] zich bevinden (v) [plats]
vara (v) [filosofi] zich bevinden (v) [filosofi]
vara (v) [allmän] zich bevinden (v) [allmän]
vara (v) [fortsättning] aanhouden (v) {n} [fortsättning]
SV Synonymer för vara NL Översättningar
situation [existens] (u viszonyok (n)
liv [existens] n élet
värld [existens] (u világ
varelse [existens] (u lény
tillvaro [existens] (u lét(ezés) (n conj)
vistas [uppehålla sig] tartózkodik
finnas [uppehålla sig] van
bo [uppehålla sig] fészek
stanna [uppehålla sig] megállít
existera [vara bestående] él
bli [leda till] megfázik (v)
mål [föremål] n étkezés
ämne [föremål] n téma (adj n v)
skapelse [resultat] (u teremtés (n)
avkastning [resultat] (u nyereség
produkt [resultat] (u gyümölcs
inträffa [hända] történik
äga rum [hända] történik
förefalla [hända] látszik
komma [hända] n elmegy (v n prep)
NL Holländska SV Svenska
Vara Vara kommun