Söktermen vereniging har 8 resultat
NL Holländska SV Svenska
vereniging (n) [algemeen] {f} förbund (n) {n} [algemeen]
vereniging (n) [bond] {f} förbund (n) {n} [bond]
vereniging (n) [group of persons who meet from time to time to engage in a common interest] {f} förening (n) [group of persons who meet from time to time to engage in a common interest] (u)
vereniging (n) [in set theory] {f} union (n) [in set theory] (u)
vereniging (n) [algemeen] {f} enande (n) {n} [algemeen]
NL Holländska SV Svenska
vereniging (n) [bond] {f} enande (n) {n} [bond]
vereniging (n) [algemeen] {f} samfund (n) {n} [algemeen]
vereniging (n) [bond] {f} samfund (n) {n} [bond]

Holländska Svenska översättingar

NL Synonymer för vereniging SV Översättningar
lichaam [genootschap] n kropp (u)
unie [genootschap] f union (u)
verbond [genootschap] n samfund {n}
samenleving [gemeenschap] samhälle {n}
maatschappij [gemeenschap] f samhälle {n}
genootschap [college] n samfund {n}
instelling [college] f anlag {n}
orgaan [college] n organ {n}
integratie [eenwording] f inlemmande {n}
college [lichaam] n akademi (u)
bond [verbond] m samfund {n}
federatie [verbond] f federation (u)
club [associatie] m klubb (u)
sociëteit [club] f förening (u)