Söktermen waarachtig har 12 resultat
NL Holländska SV Svenska
waarachtig (o) [overtuiging] verkligen (o) [overtuiging]
waarachtig (o) [overtuiging] faktiskt (o) [overtuiging]
waarachtig (o) [overtuiging] riktigt (o) [overtuiging]
waarachtig (o) [overtuiging] absolut (o) [overtuiging]
waarachtig (o) [overtuiging] säkerligen (o) [overtuiging]
NL Holländska SV Svenska
waarachtig (o) [overtuiging] otvivelaktigt (o) [overtuiging]
waarachtig (o) [overtuiging] sannerligen (o) [overtuiging]
waarachtig (o) [overtuiging] bestämt (o) [overtuiging]
waarachtig (o) [overtuiging] säkert (o) [overtuiging]
waarachtig (o) [overtuiging] med visshet (o) [overtuiging]
waarachtig (o) [overtuiging] självklart (o) [overtuiging]
waarachtig (o) [overtuiging] definitivt (o) [overtuiging]

Holländska Svenska översättingar

NL Synonymer för waarachtig SV Översättningar
oprecht [heilig] rättfram
plechtig [heilig] storartad
heilig [gemeend] helgonlik
werkelijk [waar] reell
echt [waar] äkta
waar [echt] vara