Söktermen WC har 18 resultat
SV Svenska NL Holländska
WC (n) [badrumstillbehör] {n} toilet (n) {n} [badrumstillbehör]
WC (n) [hygien] {n} toilet (n) {n} [hygien]
WC (n) [badrumstillbehör] {n} w.c. (n) {f} [badrumstillbehör]
WC (n) [hygien] {n} w.c. (n) {f} [hygien]
WC (n) [badrumstillbehör] {n} lavatory (n) {m} [badrumstillbehör]
SV Svenska NL Holländska
WC (n) [hygien] {n} lavatory (n) {m} [hygien]
WC (n) [badrumstillbehör] {n} closet (n) {n} [badrumstillbehör]
WC (n) [hygien] {n} closet (n) {n} [hygien]
WC (n) [badrumstillbehör] {n} watercloset (n) {n} [badrumstillbehör]
WC (n) [hygien] {n} watercloset (n) {n} [hygien]
NL Holländska SV Svenska
wc (n v) [ceramic bowl] toalett (n v) [ceramic bowl] (u)
wc (n v) [lavatory, w.c. (the room)] toalett (n v) [lavatory, w.c. (the room)] (u)
wc (n) [flush toilet] vattenklosett (n) [flush toilet] (u (arch.))
wc (init) [water closet] vattenklosett (init) [water closet] (u (arch.))
wc (init) [water closet] wc (init) [water closet]
wc (n v) [lavatory, w.c. (the room)] sc (n v) [lavatory, w.c. (the room)]
wc (n v) [ceramic bowl] toalettstol (n v) [ceramic bowl]
wc (n) [flush toilet] toalettstol (n) [flush toilet]

Holländska Svenska översättingar

NL Synonymer för wc SV Översättningar
toilet [privaat] n retrete