Söktermen zat har 20 resultat
NL Holländska SV Svenska
zat (a) [alcoholische dranken] berusad (a) [alcoholische dranken]
zat (adj adv n v) [satisfied, in relation to eating] mätt (adj adv n v) [satisfied, in relation to eating]
zat (o) [alcoholische dranken] drucket (o) [alcoholische dranken]
zat (a) [alcoholische dranken] drucket (a) [alcoholische dranken]
zat (o) [alcoholische dranken] berusat (o) [alcoholische dranken]
NL Holländska SV Svenska
zat (a) [alcoholische dranken] berusat (a) [alcoholische dranken]
zat (adj n) [intoxicated after drinking too much alcohol] packad (adj n) [intoxicated after drinking too much alcohol] (informal)
zat (adj n) [intoxicated after drinking too much alcohol] dragen (adj n) [intoxicated after drinking too much alcohol] (informal)
zat (adj n) [intoxicated after drinking too much alcohol] berusad (adj n) [intoxicated after drinking too much alcohol]
zat (o) [alcoholische dranken] berusad (o) [alcoholische dranken]
zat (adj) [In the state of alcoholic intoxication] full (adj) [In the state of alcoholic intoxication]
zat (adj n) [intoxicated after drinking too much alcohol] drucken (adj n) [intoxicated after drinking too much alcohol]
zat (o) [alcoholische dranken] drucken (o) [alcoholische dranken]
zat (a) [alcoholische dranken] drucken (a) [alcoholische dranken]
zat (adj) [In the state of alcoholic intoxication] drucken (adj) [In the state of alcoholic intoxication]
zat (o) [alcoholische dranken] onykter (o) [alcoholische dranken]
zat (a) [alcoholische dranken] onykter (a) [alcoholische dranken]
zat (adj n) [intoxicated after drinking too much alcohol] full (adj n) [intoxicated after drinking too much alcohol]
zat (o) [alcoholische dranken] full (o) [alcoholische dranken]
zat (a) [alcoholische dranken] full (a) [alcoholische dranken]

Holländska Svenska översättingar

NL Synonymer för zat SV Översättningar
moe [beu] f trött
dronken [bezopen] full
lazarus [bezopen] (informal full
toeter [bezopen] m signalhorn {n}
ladderzat [bezopen] full
bij de vleet [genoeg] i överflöd
voldoende [genoeg] nog
in overvloed [genoeg] i överflöd
kachel [beschonken] kamin
genoeg [bij de vleet] i överflöd
beschonken [aangeschoten] full
bezopen [aangeschoten] dragen (informal)
verzadigd [rond] mätt
vol [rond] mätt
voldaan [rond] belåten
vaak [vaak] ofta