Söktermen zeker har 120 resultat
NL Holländska SV Svenska
zeker (o) [bepaling] verkligen (o) [bepaling]
zeker (o) [overtuiging] verkligen (o) [overtuiging]
zeker (o) [zekerheid] verkligen (o) [zekerheid]
zeker (o) [bepaling] faktiskt (o) [bepaling]
zeker (o) [overtuiging] faktiskt (o) [overtuiging]
NL Holländska SV Svenska
zeker (o) [zekerheid] faktiskt (o) [zekerheid]
zeker (o) [bepaling] riktigt (o) [bepaling]
zeker (o) [overtuiging] riktigt (o) [overtuiging]
zeker (o) [zekerheid] riktigt (o) [zekerheid]
zeker (a) [reden] bestämd (a) [reden]
zeker (a) [vast] bestämd (a) [vast]
zeker (o) [bepaling] absolut (o) [bepaling]
zeker (a) [feit] absolut (a) [feit]
zeker (a) [overtuiging] absolut (a) [overtuiging]
zeker (o) [overtuiging] absolut (o) [overtuiging]
zeker (a) [reden] absolut (a) [reden]
zeker (a) [vast] absolut (a) [vast]
zeker (adv int) [yes; certainly] absolut (adv int) [yes; certainly]
zeker (o) [zekerheid] absolut (o) [zekerheid]
zeker (o) [bepaling] säkerligen (o) [bepaling]
zeker (o) [overtuiging] säkerligen (o) [overtuiging]
zeker (o) [zekerheid] säkerligen (o) [zekerheid]
zeker (o) [bepaling] otvivelaktigt (o) [bepaling]
zeker (a) [feit] otvivelaktigt (a) [feit]
zeker (a) [overtuiging] otvivelaktigt (a) [overtuiging]
zeker (o) [overtuiging] otvivelaktigt (o) [overtuiging]
zeker (a) [vast] otvivelaktigt (a) [vast]
zeker (o) [zekerheid] otvivelaktigt (o) [zekerheid]
zeker (o) [bepaling] sannerligen (o) [bepaling]
zeker (o) [overtuiging] sannerligen (o) [overtuiging]
zeker (o) [zekerheid] sannerligen (o) [zekerheid]
zeker (o) [bepaling] bestämt (o) [bepaling]
zeker (a) [feit] bestämt (a) [feit]
zeker (a) [overtuiging] bestämt (a) [overtuiging]
zeker (o) [overtuiging] bestämt (o) [overtuiging]
zeker (a) [vast] bestämt (a) [vast]
zeker (o) [zekerheid] bestämt (o) [zekerheid]
zeker (a) [reden] särskild (a) [reden]
zeker (a) [vast] särskild (a) [vast]
zeker (adj determiner) [sure, positive, not doubting] säkra (adj determiner) [sure, positive, not doubting]
zeker (adj adv int) [certain, reliable] säker (adj adv int) [certain, reliable]
zeker (a) [feit] säker (a) [feit]
zeker (a) [overtuiging] säker (a) [overtuiging]
zeker (o) [overtuiging] säker (o) [overtuiging]
zeker (a) [reden] säker (a) [reden]
zeker (adj determiner) [sure, positive, not doubting] säker (adj determiner) [sure, positive, not doubting]
zeker (a) [vast] säker (a) [vast]
zeker (o) [bepaling] utan tvivel (o) [bepaling]
zeker (a) [feit] utan tvivel (a) [feit]
zeker (a) [overtuiging] utan tvivel (a) [overtuiging]
zeker (o) [overtuiging] utan tvivel (o) [overtuiging]
zeker (a) [reden] utan tvivel (a) [reden]
zeker (a) [vast] utan tvivel (a) [vast]
zeker (o) [zekerheid] utan tvivel (o) [zekerheid]
zeker (o) [bepaling] säkert (o) [bepaling]
zeker (a) [feit] säkert (a) [feit]
zeker (a) [overtuiging] säkert (a) [overtuiging]
zeker (o) [overtuiging] säkert (o) [overtuiging]
zeker (adj determiner) [sure, positive, not doubting] säkert (adj determiner) [sure, positive, not doubting]
zeker (a) [vast] säkert (a) [vast]
zeker (o) [zekerheid] säkert (o) [zekerheid]
zeker (o) [bepaling] viss (o) [bepaling]
zeker (o) [overtuiging] viss (o) [overtuiging]
zeker (o) [zekerheid] viss (o) [zekerheid]
zeker (o) [bepaling] med visshet (o) [bepaling]
zeker (a) [feit] med visshet (a) [feit]
zeker (a) [overtuiging] med visshet (a) [overtuiging]
zeker (o) [overtuiging] med visshet (o) [overtuiging]
zeker (a) [vast] med visshet (a) [vast]
zeker (o) [zekerheid] med visshet (o) [zekerheid]
zeker (o) [bepaling] självklart (o) [bepaling]
zeker (a) [feit] självklart (a) [feit]
zeker (a) [overtuiging] självklart (a) [overtuiging]
zeker (o) [overtuiging] självklart (o) [overtuiging]
zeker (a) [vast] självklart (a) [vast]
zeker (o) [zekerheid] självklart (o) [zekerheid]
zeker (o) [bepaling] definitivt (o) [bepaling]
zeker (a) [feit] definitivt (a) [feit]
zeker (a) [overtuiging] definitivt (a) [overtuiging]
zeker (o) [overtuiging] definitivt (o) [overtuiging]
zeker (a) [vast] definitivt (a) [vast]
zeker (adv) [without question and beyond doubt] definitivt (adv) [without question and beyond doubt]
zeker (adv int) [yes; certainly] definitivt (adv int) [yes; certainly]
zeker (o) [zekerheid] definitivt (o) [zekerheid]
zeker (a) [feit] gärna (a) [feit]
zeker (a) [overtuiging] gärna (a) [overtuiging]
zeker (o) [overtuiging] gärna (o) [overtuiging]
zeker (a) [vast] gärna (a) [vast]
zeker (a) [feit] obestridlig (a) [feit]
zeker (a) [overtuiging] obestridlig (a) [overtuiging]
zeker (a) [vast] obestridlig (a) [vast]
zeker (o) [zekerheid] tydligen (o) [zekerheid]
zeker (o) [zekerheid] påtagligen (o) [zekerheid]
zeker (a) [feit] ja visst (a) [feit]
zeker (a) [overtuiging] ja visst (a) [overtuiging]
zeker (o) [overtuiging] ja visst (o) [overtuiging]
zeker (a) [vast] ja visst (a) [vast]
zeker (a) [feit] ja då (a) [feit]
zeker (a) [overtuiging] ja då (a) [overtuiging]
zeker (o) [overtuiging] ja då (o) [overtuiging]
zeker (a) [vast] ja då (a) [vast]
zeker (a) [feit] övertygad (a) [feit]
zeker (a) [overtuiging] övertygad (a) [overtuiging]
zeker (o) [overtuiging] övertygad (o) [overtuiging]
zeker (a) [vast] övertygad (a) [vast]
zeker (a) [feit] förvissad (a) [feit]
zeker (a) [overtuiging] förvissad (a) [overtuiging]
zeker (o) [overtuiging] förvissad (o) [overtuiging]
zeker (a) [vast] förvissad (a) [vast]
zeker (a) [feit] oomtvistlig (a) [feit]
zeker (a) [overtuiging] oomtvistlig (a) [overtuiging]
zeker (a) [vast] oomtvistlig (a) [vast]
zeker (a) [feit] odisputabel (a) [feit]
zeker (a) [overtuiging] odisputabel (a) [overtuiging]
zeker (a) [vast] odisputabel (a) [vast]
zeker (a) [feit] oemotsäglig (a) [feit]
zeker (a) [overtuiging] oemotsäglig (a) [overtuiging]
zeker (a) [vast] oemotsäglig (a) [vast]
zeker (o) [overtuiging] helt säkert (o) [overtuiging]
zeker (o) [zekerheid] helt säkert (o) [zekerheid]

Holländska Svenska översättingar