Söktermen zorgvuldig har 24 resultat
NL Holländska SV Svenska
zorgvuldig (a) [gedrag] omsorgsfull (a) [gedrag]
zorgvuldig (o) [voorzichtig zijn] aktsamt (o) [voorzichtig zijn]
zorgvuldig (o) [aandacht] aktsamt (o) [aandacht]
zorgvuldig (adj) [thorough, careful, or vigilant] samvetsgrann (adj) [thorough, careful, or vigilant]
zorgvuldig (a) [onderzoek] samvetsgrann (a) [onderzoek]
NL Holländska SV Svenska
zorgvuldig (a) [gedrag] samvetsgrann (a) [gedrag]
zorgvuldig (a) [onderzoek] petig (a) [onderzoek]
zorgvuldig (a) [gedrag] petig (a) [gedrag]
zorgvuldig (a) [onderzoek] sorgfällig (a) [onderzoek]
zorgvuldig (a) [gedrag] sorgfällig (a) [gedrag]
zorgvuldig (adj) [thorough, careful, or vigilant] plikttrogen (adj) [thorough, careful, or vigilant]
zorgvuldig (a) [onderzoek] omsorgsfull (a) [onderzoek]
zorgvuldig (o) [aandacht] noggrann (o) [aandacht]
zorgvuldig (a) [gedrag] förståndig (a) [gedrag]
zorgvuldig (a) [gedrag] klok (a) [gedrag]
zorgvuldig (a) [onderzoek] grundlig (a) [onderzoek]
zorgvuldig (a) [gedrag] grundlig (a) [gedrag]
zorgvuldig (o) [aandacht] med intresse (o) [aandacht]
zorgvuldig (o) [aandacht] intresserat (o) [aandacht]
zorgvuldig (o) [voorzichtig zijn] omsorgsfullt (o) [voorzichtig zijn]
zorgvuldig (o) [aandacht] omsorgsfullt (o) [aandacht]
zorgvuldig (o) [voorzichtig zijn] noggrann (o) [voorzichtig zijn]
zorgvuldig (a) [onderzoek] noggrann (a) [onderzoek]
zorgvuldig (a) [gedrag] noggrann (a) [gedrag]

Holländska Svenska översättingar

NL Synonymer för zorgvuldig SV Översättningar
grondig [gedetailleerd] 注意深い
nauwkeurig [gedetailleerd] 精密な (adj)
gedetailleerd [minutieus] 特別 (adv)
precies [gewetensvol] 詳しい (adj v)
omzichtig [behoedzaam] 思慮深い (adj)
voorzichtig [behoedzaam] そっと (adv)
exact [accuraat] 詳しい (adj v)
foutloos [accuraat] 完璧 (adv)
accuraat [exact] 精密な (adj)