Söktermen zuiver har 70 resultat
NL Holländska SV Svenska
zuiver (a) [puur] uppenbar (a) [puur]
zuiver (a) [puur] massiv (a) [puur]
zuiver (a) [metalen] massiv (a) [metalen]
zuiver (a) [bepaling] massiv (a) [bepaling]
zuiver (a) [algemeen] massiv (a) [algemeen]
NL Holländska SV Svenska
zuiver (a) [gedrag] frank (a) [gedrag]
zuiver (a) [gedrag] oförbehållsam (a) [gedrag]
zuiver (a) [voedsel] uppenbar (a) [voedsel]
zuiver (a) [textiel] uppenbar (a) [textiel]
zuiver (a) [algemeen] gedigen (a) [algemeen]
zuiver (a) [onzin] uppenbar (a) [onzin]
zuiver (a) [leugen] uppenbar (a) [leugen]
zuiver (a) [algemeen] uppenbar (a) [algemeen]
zuiver (a) [gedrag] uppriktigt (a) [gedrag]
zuiver (a) [gedrag] opartisk (a) [gedrag]
zuiver (a) [gedrag] rättvis (a) [gedrag]
zuiver (a) [gedrag] öppen (a) [gedrag]
zuiver (a) [gedrag] rättfram (a) [gedrag]
zuiver (a) [textiel] icke förorenad (a) [textiel]
zuiver (a) [godsdienst] obefläckad (a) [godsdienst]
zuiver (a) [voedsel] oblandad (a) [voedsel]
zuiver (a) [textiel] oblandad (a) [textiel]
zuiver (a) [puur] oblandad (a) [puur]
zuiver (a) [onzin] oblandad (a) [onzin]
zuiver (a) [leugen] oblandad (a) [leugen]
zuiver (a) [algemeen] oblandad (a) [algemeen]
zuiver (a) [voedsel] icke förorenad (a) [voedsel]
zuiver (a) [gedrag] uppriktig (a) [gedrag]
zuiver (a) [puur] icke förorenad (a) [puur]
zuiver (a) [onzin] icke förorenad (a) [onzin]
zuiver (a) [leugen] icke förorenad (a) [leugen]
zuiver (a) [algemeen] icke förorenad (a) [algemeen]
zuiver (a) [puur] gedigen (a) [puur]
zuiver (a) [metalen] gedigen (a) [metalen]
zuiver (a) [bepaling] gedigen (a) [bepaling]
zuiver (a) [algemeen] pur (a) [algemeen]
zuiver (a) [voedsel] pur (a) [voedsel]
zuiver (a) [versterkend woord] pur (a) [versterkend woord]
zuiver (a) [textiel] pur (a) [textiel]
zuiver (a) [puur] pur (a) [puur]
zuiver (a) [onzin] pur (a) [onzin]
zuiver (a) [metalen] pur (a) [metalen]
zuiver (a) [leugen] pur (a) [leugen]
zuiver (a) [bepaling] pur (a) [bepaling]
zuiver (a) [algemeen] fullkomlig (a) [algemeen]
zuiver (a) [voedsel] ren (a) [voedsel]
zuiver (a) [versterkend woord] ren (a) [versterkend woord]
zuiver (a) [textiel] ren (a) [textiel]
zuiver (a) [puur] ren (a) [puur]
zuiver (a) [onzin] ren (a) [onzin]
zuiver (a) [metalen] ren (a) [metalen]
zuiver (a) [leugen] ren (a) [leugen]
zuiver (a) [bepaling] ren (a) [bepaling]
zuiver (a) [bepaling] absolut (a) [bepaling]
zuiver (a) [gedrag] hederlig (a) [gedrag]
zuiver (a) [gedrag] ärlig (a) [gedrag]
zuiver (a) [versterkend woord] fullständig (a) [versterkend woord]
zuiver (a) [onzin] fullständig (a) [onzin]
zuiver (a) [versterkend woord] absolut (a) [versterkend woord]
zuiver (a) [puur] absolut (a) [puur]
zuiver (a) [onzin] absolut (a) [onzin]
zuiver (a) [metalen] absolut (a) [metalen]
zuiver (a) [algemeen] ren (a) [algemeen]
zuiver (a) [algemeen] absolut (a) [algemeen]
zuiver (a) [voedsel] fullkomlig (a) [voedsel]
zuiver (a) [versterkend woord] fullkomlig (a) [versterkend woord]
zuiver (a) [textiel] fullkomlig (a) [textiel]
zuiver (a) [puur] fullkomlig (a) [puur]
zuiver (a) [onzin] fullkomlig (a) [onzin]
zuiver (a) [leugen] fullkomlig (a) [leugen]

Holländska Svenska översättingar