Söktermen återbäring har ett resultat
Hoppa till
SVSvenskaPLPolska
återbäring(n)[finance: a payment of money by a company to its shareholders] dywidenda(n)[finance: a payment of money by a company to its shareholders]
SVSynonymer för återbäringPLÖversättningar
reduktion[nedsättning](ureduktion
gottgörelse[nedsättning](uskadeserstatning
procent[nedsättning](uprocent
minskning[nedsättning](ureduktion
subvention[nedsättning](utilskud
rabatt[nedsättning](urabat
utdelning[avkastning](uudbytte
arrende[avkastning]nleje(kontrakt)
ocker[avkastning]någer(n)
ränta[avkastning](uinteresse
dividend[rabatt](uudbytte
tillägg[tantiem]nændring