Söktermen begrepp har 7 resultat
SV Svenska PL Polska
begrepp (n) {n} pojęcie (n) {n}
begrepp (v n) [understanding] {n} pojęcie (v n) {n} [understanding]
begrepp (n) {n} termin (n) {m}
begrepp (n v) [word or phrase, especially one from a specialised area of knowledge] {n} termin (n v) {m} [word or phrase, especially one from a specialised area of knowledge]
begrepp (n v) [word or phrase, especially one from a specialised area of knowledge] {n} określenie (n v) [word or phrase, especially one from a specialised area of knowledge]
SV Svenska PL Polska
begrepp (v n) [understanding] {n} zrozumienie (v n) {n} [understanding]
begrepp (v n) [understanding] {n} rozumienie (v n) [understanding] (v n)
SV Synonymer för begrepp PL Översättningar
enhet [helhet] (u Einheit {f}
sammanhang [helhet] n Zusammenhang {m}
summa [helhet] (u Summe {f}
totalitet [helhet] (u Ganzheit {f}
ord [term] n Wort {n}
uttryck [term] n Ausdruck {m}
uppfattning [föreställning] (u Auffassung {f}
konception [föreställning] (u Empfängnis {f}
insikt [föreställning] (u Einsicht {f}
kännedom [föreställning] (u Kenntnis {f}
kunskap [föreställning] (u Wissen {n}
bild [föreställning] (u Abbild einer Person
åsikt [föreställning] (u Ansicht {f}
mening [föreställning] (u Satz {m}
omdöme [föreställning] n Ermessen {n}
aning [föreställning] (u Spur {f}
idé [föreställning] (u Idee {f}
tro [idé] Glaube {m}
infall [idé] n Laune {f}
förslag [idé] n Vorschlag {m}