Söktermen borg har 4 resultat
SV Svenska PL Polska
borg (n) forteca (n) {f}
borg (n) zamek (n) {m}
borg (n v) [fortified building] zamek (n v) {m} [fortified building]
SV Synonymer för borg PL Översättningar
seralj [slott] (u harem
palats [slott] n palace
fäste [fästning] n attachment
slott [fästning] n palace
befästning [fästning] fortification
citadell [fästning] n citadel
fort [fästning] n apace (literature)
bålverk [fästning] n fortified rampart
skans [fästning] (u mound
förskansning [fästning] (u entrenchment
värn [fästning] defence
fästning [fäste] (u castle
PL Polska SV Svenska
Borg Borg