Söktermen det där har 8 resultat
SV Svenska PL Polska
det där (n) tamten (n)
det där (conj determiner pronoun adv) [what is being indicated] tamten (conj determiner pronoun adv) [what is being indicated]
det där (conj determiner pronoun adv) [that thing] ten (conj determiner pronoun adv) {m} [that thing] (Pron.)
det där (conj determiner pronoun adv) [that thing] ta (conj determiner pronoun adv) {f} [that thing]
det där (conj determiner pronoun adv) [that thing] to (conj determiner pronoun adv) {n} [that thing]
SV Svenska PL Polska
det där (conj determiner pronoun adv) [that thing] te (conj determiner pronoun adv) [that thing] (pl)
det där (conj determiner pronoun adv) [what is being indicated] tamto (conj determiner pronoun adv) [what is being indicated]
det där (conj determiner pronoun adv) [what is being indicated] tamta (conj determiner pronoun adv) [what is being indicated] (conj determiner pronoun adv)

SV PL Översättningar för det

det (v) ono (v) {n}
det (conj determiner pronoun adv) [what is being indicated] tamten (conj determiner pronoun adv) [what is being indicated]
det (conj determiner pronoun adv) [that thing] ten (conj determiner pronoun adv) {m} [that thing] (Pron.)
det (conj determiner pronoun adv) [that thing] ta (conj determiner pronoun adv) {f} [that thing]
det (n) to (n) {n}
det (conj determiner pronoun adv) [that thing] to (conj determiner pronoun adv) {n} [that thing]
det (conj determiner pronoun adv) [that thing] te (conj determiner pronoun adv) [that thing] (pl)
det (conj determiner pronoun adv) [what is being indicated] tamto (conj determiner pronoun adv) [what is being indicated]
det (conj determiner pronoun adv) [what is being indicated] tamta (conj determiner pronoun adv) [what is being indicated] (conj determiner pronoun adv)

SV PL Översättningar för där

där tam
där (adv int n pronoun) [in or at that place] tam (adv int n pronoun) [in or at that place]
där gdzie
där (conj adv pronoun n) [at or in which place] gdzie (conj adv pronoun n) [at or in which place]
där skąd
där (conj adv pronoun n) [at or in which place] skąd (conj adv pronoun n) [at or in which place]