Söktermen det här har 6 resultat
SV Svenska PL Polska
det här (n) ten (n) {m} (Pron.)
det här (determiner adv pronoun) [The thing, item, etc. being indicated] ten (determiner adv pronoun) {m} [The thing, item, etc. being indicated] (Pron.)
det här (n) ta (n) {f}
det här (determiner adv pronoun) [The thing, item, etc. being indicated] ta (determiner adv pronoun) {f} [The thing, item, etc. being indicated]
det här (n) to (n) {n}
SV Svenska PL Polska
det här (determiner adv pronoun) [The thing, item, etc. being indicated] to (determiner adv pronoun) {n} [The thing, item, etc. being indicated]

SV PL Översättningar för det

det (v) ono (v) {n}
det (conj determiner pronoun adv) [what is being indicated] tamten (conj determiner pronoun adv) [what is being indicated]
det (conj determiner pronoun adv) [that thing] ten (conj determiner pronoun adv) {m} [that thing] (Pron.)
det (conj determiner pronoun adv) [that thing] ta (conj determiner pronoun adv) {f} [that thing]
det (n) to (n) {n}
det (conj determiner pronoun adv) [that thing] to (conj determiner pronoun adv) {n} [that thing]
det (conj determiner pronoun adv) [that thing] te (conj determiner pronoun adv) [that thing] (pl)
det (conj determiner pronoun adv) [what is being indicated] tamto (conj determiner pronoun adv) [what is being indicated]
det (conj determiner pronoun adv) [what is being indicated] tamta (conj determiner pronoun adv) [what is being indicated] (conj determiner pronoun adv)

SV PL Översättningar för här