Söktermen katalog har 12 resultat
SV Svenska PL Polska
katalog (n) (u) spis (n) {m}
katalog (n) [container of computer files] (u) folder (n) {m} [container of computer files]
katalog (n) (u) katalog (n) {m}
katalog (n v) [a list of all the publications in a library] (u) katalog (n v) {m} [a list of all the publications in a library]
katalog (n v) [a systematic list of names, books, pictures etc.] (u) katalog (n v) {m} [a systematic list of names, books, pictures etc.]
SV Svenska PL Polska
katalog (n) [container of computer files] (u) katalog (n) {m} [container of computer files]
katalog (n) (u) wykaz (n) {m}
SV Synonymer för katalog PL Översättningar
längd [förteckning] (u længdegrad
register [förteckning] n indeks {n}
inventarium [förteckning] n status
program [förteckning] n program
tariff [priskurant] (u billetpris
taxa [priskurant] (u billetpris
bibliografi [bokförteckning] (u bibliografi
cirkulär [ströskrift] n cirkulær (adj n)
dokumentation [ströskrift] (u dokumentation
broschyr [ströskrift] (u brochure (n)
tabell [uppräkning] (u tabel
bok [uppräkning] (u bind (n v)
index [uppräkning] n indeks {n}
förteckning [uppräkning] (u status
PL Polska SV Svenska
katalog (n) [spis zawartości biblioteki] {m} katalog (n) [spis zawartości biblioteki] (u)
katalog (n v) [a list of all the publications in a library] {m} katalog (n v) [a list of all the publications in a library] (u)
katalog (n v) [a systematic list of names, books, pictures etc.] {m} katalog (n v) [a systematic list of names, books, pictures etc.] (u)
katalog (n) [container of computer files] {m} katalog (n) [container of computer files] (u)
katalog (n) [container of computer files] {m} mapp (n) [container of computer files] (u)

Polska Svenska översättingar

PL Synonymer för katalog SV Översättningar
spis [spis zawartości biblioteki] m लिस्ट {f} (lisṭ)
plik [katalog] m फ़ाइल (fā'il)
lista [spis] f लिस्ट {f} (lisṭ)