Söktermen levnad har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska PL Polska
levnad (n) życie (n)
SV Synonymer för levnad PL Översättningar
livsföring [liv] lifestyle
verksamhet [liv] (u activity
vandel [liv] conduct (formal)
leverne [liv] life
historia [livstid] (u tale
bana [livstid] (u sheet
varaktighet [livstid] (u duration
liv [livstid] n life